Felietony

Wrogowie Polski i polskości oraz naszych tradycyjnych wartości pokazali prawdziwe oblicze

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W ostatnich dniach byliśmy świadkami prawdziwego oblicza środowisk lewicowych, które z tekstami o wolności i tolerancji dopuszczają się dewastacji świątyń katolickich, niszczenia symboli religijnych, fizycznych ataków na obrońców kościołów. Agresywne bojówki lewicowe nie spotkały się z negatywnym odbiorem ze strony ambasadorów obcych państw w Polsce, które czując się w Polsce uprawnionymi do mieszania się w wewnętrzne sprawy państwa, w którym przebywają, stojąc w obronie rzekomo uciśnionych środowisk lesbijek, gejów, biseksualistów i transwestytów, z milczeniem odnoszą się do agresywnych zachowań lewicy w stosunku do chrześcijan i możliwości wyznawania przez nich wiary katolickiej.

Powyższy przykład jasno ukazuje, że nie tak dawna reakcja ambasadorów 50 państw przebywających w Polsce nie miała na celu żadnej obrony praw człowieka, tylko miała wymiar propagandowy, wymierzony w państwo polskie, mające ukazać rzekome łamanie praw człowieka w stosunku do osób mających inną orientację seksualną. Gdyby podobne zachowania jak w ostatnich dniach w stosunku do kościołów katolickich miały miejsce w stosunku do synagog lub meczetów, powyżsi ambasadorowie pialiby na cały świat o ksenofobicznym nastawieniu Polaków, jeśli jednak dewastowane są kościoły katolickie, milczenie tych osób ukazuje, że dla nich zwykły katolik jest gorszego sortu. Sytuacja ta jednocześnie unaocznia jak nisko spadła pozycja Polski na arenie międzynarodowej, kiedy to w jej wewnętrzne sprawy, w imię interesów szeroko rozumianej lewicy, włączają się obce państwa. Czyż sytuacja ta nie przypomina czasów, kiedy ambasador Imperium Rosyjskiego Nikołaj Repnin w imię rzekomej obrony dysydentów wprowadził I Rzeczpospolitą na prostą drogę do upadku państwowości? Artykuł 195 KK stwierdza:

Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 . Gdyby tak blokowane były synagogi lub meczety, ambasadorowie obcych państw w Polsce, którzy do swoich zadań „wpisali” wtrącanie się w prawa człowieka w Polsce, spaliliby klawiatury komputerów, pisząc zażalenia na łamanie tych praw. W tym przypadku jednak chodzi “tylko” o chrześcijan. Sytuacja ta pokazuje, że to dopiero początek prześladowania chrześcijaństwa w Polsce. Dziś profanują świątynie, jutro w imię swoich poglądów będą przesuwać granicę coraz dalej….

Również niepokojący w całej obecnej sytuacji jest fakt wykorzystania przez osoby podważające decyzję Trybunały Konstytucyjnego symboliki odwołującej się do ideologii nazizmu, odpowiedzialnego za zamordowanie 6 milionów Polaków. Znak czarnej błyskawicy używany był w okresie nazistowskich Niemiec. Podwójna runa stała się symbolem zbrodniczej organizacji Schutzstaffel (bardziej znanej w polskiej literaturze jako SS) , natomiast pojedyncza runa sig znajdowała się na sztandarze niemieckiej organizacji młodzieżowej NSDAP – Hitlerjugend . Dziwnym trafem organizacje lewicowe, które przez tyle lat próbowały przekonać społeczeństwo, że znak np. krzyża celtyckiego jest zakazany przez prawo polskie, stosują symbolikę organizacji nazistowskich Niemiec. Czy polska prokuratura podejmie w tej sprawie działania? Wątpię.

W całej tej sytuacji warto również spojrzeć na zachowanie mniejszości narodowych w Polsce. W tym przypadku przewodniczący Związku Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku Roland Hau zapytał publicznie w niedzielę czy trwające protesty to dobry moment na zrzucenie zwierzchności Warszawy nad Gdańskiem. Roland Hau swój wpis opatrzył herbem Wolnego Miasta Gdańska z lat 1920-1939 , tworu politycznego, który włączył się w agresję na Polskę 1 września 1939 roku. Natomiast Natalia Panczenko, ukraińska aktywistka mieszkająca w Polsce, po ogłoszeniu wyroku Trybunału stwierdziła, że „wstydzi się kraju w którym mieszka” . Dziwnym trafem nigdzie nie wyrażała smutku z powodu gloryfikacji w jej ojczyźnie nazistowskich organizacji, takich jak SS Galizien lub ludobójców Polaków z organizacji OUN-UPA.

Krzysztof Żabierek

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!