Wiadomości

WOT i SG: razem zapewniają bezpieczeństwo

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej wspierają funkcjonariuszy Straży Granicznej w ochronie granicy RP z Białorusią. Współdziałanie odbywa się zarówno na lądzie, jak i w powietrzu.

Działania WOT można opisać słowami: „Lokalizuj – Izoluj – Zabezpiecz – Przekaż”. Żołnierze 1 Podlaskiej Brygady OT realizują patrole, których celem jest ujawnianie imigrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę RP.

Terytorialsi odnajdują zarówno pojedyncze osoby, jak i kilkunastoosobowe grupy, które są przekazywane Straży Granicznej. Sprawność i szybkość współdziałania ma tu szczególne znaczenie, zwłaszcza teraz, gdy w rejonie przygranicznym panują niskie temperatury. Dlatego na wyposażeniu patroli znajdują się m.in. plecaki medyczne oraz dodatkowy zapas folii NRC zapobiegających wychłodzeniu organizmu. Terytorialsi ujawniają także kurierów, którzy pomagają imigrantom w nielegalnym przekroczeniu granicy.

Bezpośrednio na linii granicy pracują operatorzy masztów oświetleniowych. Dzięki tym urządzeniom doświetlane są wybrane odcinki granicy państwowej.

Wsparcie Straży Granicznej odbywa się także z powietrza, przy użyciu Bezzałogowych Statków Powietrznych FlyEye. Informacje zebrane przez operatorów BSP przekazywane są bezpośrednio do Straży Granicznej. Grupa Rozpoznania Obrazowego zajmuje się m.in.

– nakierowaniem funkcjonariuszy SG na grupy imigrantów,
– ujawnianiem koczowisk imigrantów po białoruskiej stronie,
– lokalizowaniem grup imigrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę.

Dodatkowo, na odcinku granicy z Białorusią w województwie lubelskim, funkcjonują patrole konne WOT. Są one szczególnie przydatne w trudnych warunkach terenowych. Program wykorzystania koni m.in. do juczenia jest pilotażowo rozwijany przez 2 Lubelską Brygadę OT.

Od 11 lutego 2019 roku 1 Podlaską Brygadę OT oraz Podlaski Oddział SG łączy porozumienie o współdziałaniu. Szczególnie intensywna współpraca miała miejsce 2020 roku. Wówczas terytorialsi i funkcjonariusze SG wspólnie patrolowali granicę RP po tymczasowym przywróceniu kontroli granicznej w związku z wybuchem pandemii koronawirusa.

Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej od 3 września br. terytorialsi prowadzą w województwach podlaskim i lubelskim operację SILNE WSPARCIE, której celem jest wzmocnienie odporności społeczności lokalnych z rejonu przygranicznego na zagrożenia o charakterze hybrydowym.

kpt. Łukasz Wilczewski
Oficer prasowy 1 Podlaskiej Brygady OT

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!