Wiadomości

Wojsko kupuje mosty pontonowe dla Leopardów

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Inspektorat Uzbrojenia MON ogłosił przetarg na dostawę siedmiu parków pontonowych oraz w ramach prawa opcji do trzech parków pontonowych, a także jednego promu z pełnym wyposażeniem.

Park pontonowy ma na celu zastąpić dotychczas użytkowany park pontonowy PP64 i powinien on umożliwić budowę mostów oraz promów, pozwalających na pokonanie przeszkód wodnych przez pojazdy gąsienicowe oraz pojazdy kołowe (zestawy niskopodwoziowe z czołgiem). Nośność nominalna mostu oraz promów powinna być nie mniejsza niż MLC 70 dla pojazdów gąsienicowych oraz MLC 96 dla pojazdów kołowych (w tym zestawy niskopodwoziowe z czołgiem) przy maksymalnej prędkości nurtu nie mniejszej niż 1,5 m/s i głębokości wody nie większej niż 2,0 m.

Park pontonowy powinien umożliwić urządzanie i utrzymanie przepraw mostowych i promowych o nośności nie mniejszej niż MLC 70/96 na przeszkodach wodnych o głębokości minimalnej nie mniejszej niż 1 m oraz przy prędkości nurtu wynoszącej minimum 1,5 m/s. Komplet parku pontonowego powinien umożliwiać budowę mostu pozwalającego na pokonanie przeszkody o szerokości nie mniejszej niż 100 m oraz budowę dwóch promów o nośności MLC 70/96 (zamiennie).

Komplet parku pontonowego powinien składać się minimum z:

a. pojazdów umożliwiających transport wszystkich elementów parku oraz niezbędnej obsługi określonej wg. wymagań producenta mostu;
b. bloków pontonowych;
c. ramp najazdowych/bloków brzegowych;
d. kutrów/środków napędowych;
e. wyposażenia niezbędnego do organizacji przeprawy oraz jej utrzymania;
f. narzędzi oraz urządzeń umożliwiających dokonanie niezbędnych obsług, napraw bieżących oraz regulacji;
g. wyposażenia niezbędnego do umożliwienia poruszania się po drogach publicznych oraz do transportu kolejowego i morskiego;
h. niezbędnej dokumentacji w zakresie eksploatacji, obsługiwania i napraw;
i. wyposażenia diagnostycznego umożliwiającego zlokalizowanie miejsca awarii
i określenie zakresu potrzebnej naprawy;
j. zestawu obsługowego (ZO).

Pojazdy parku pontonowego powinny być pojazdami będącymi na wyposażeniu SZ RP z uwzględnieniem możliwości wprowadzenia w konstrukcję niezbędnych zmian wynikających z konieczności dostosowania do wymagań parku. Wymaganie to wynika z konieczności ujednolicenia zabezpieczenia logistycznego oraz obsługowego.

/iu.wp.mil.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!