Polska Wiadomości

Władze Wrocławia chcą stworzyć Koalicję Miast w celu integracji mniejszości romskiej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W czasie spotkania przedstawicieli samorządów Wrocławia, Poznania i Gdańska pojawiła się propozycja aby stworzyć Koalicję Miast w celu poprawy integracji społeczności cygańskiej. Warto dodać, że 3 lata temu, kiedy rządziła jeszcze PO, zrezygnowano z podobnego programu, który zakładał wydatek 80 milionów złotych na ten cel.

– Są to trzy miasta i trzy różne odsłony tego samego problemu, tzn. funkcjonowania w lokalnych społecznościach mikrospołeczności romskich. Nadal główną przeszkodą (…) jest brak zalegalizowanego pobytu w Polsce. To bardzo utrudnia wszelką pomoc i integrację Romów do naszych społeczności. Stąd pomysł koalicji, współpracy, wymiany dobrych praktyk i dzielenia się doświadczeniami- wyjaśniała Anna Józefiak-Materna, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Inicjatorem takiej koalicji są samorządowcy z Wrocławia, gdzie realizowany jest pilotażowy program integracji Cyganów.

– Każdy samorząd podejmuje ten problem na swój sposób, własnymi siłami. Brakuje, niestety, wsparcia, jeśli chodzi o uregulowania krajowe. Powstanie koalicji umożliwia współtworzenie programu, który mógłby być modelem na przyszłość dla innych miast, ale też dla innych grup migrantów. Chodzi nie tylko o wypracowanie pewnych propozycji, ale także lobbowanie na ich rzecz na szczeblu państwowym- powiedziała Marta Mazurek, pełnomocniczka prezydenta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom.

Nie wiadomo skąd ta nagła potrzeba specjalnego programu integracji wyłącznie dla społeczności cygańskiej. Sam szef Stowarzyszenia Romów w Polsce Roman Kwiatkowski przyznał 3 lata temu, że Cyganie nie potrzebują żadnych specjalnych programów integracyjnych.

– Romowie powinni być traktowani jak inni obywatele i nie otrzymywać pomocy w formie programu, ale zwykłych działań dla osób zagrożonych wykluczeniem.

Źródło: dzienniknarodowy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!