Wiadomości

Władze Warszawy już zupełnie jawnie prześladują chrześcijan

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska twierdzi, że uroczystości szkolne muszą być pozbawione elementów religijnych. Pismo w tej sprawie trafiło do dyrektorów warszawskich szkół. Renata Kaznowska w swoim stanowisku powołała się na zapisy konstytucyjne.

Chodzi m.in. o to, aby osoby duchowne obecne na uroczystościach związanych z życiem szkoły nie inicjowały modlitw, czy błogosławieństw. Instytut Ordo Iuris przypomina dyrektorom placówek, że w polskim prawie nie ma przepisu, który stwierdza, że szkoła ma świecki charakter.

Mec. Łukasz Bernaciński z Centrum Analiz Ordo Iuris podkreśla, że władze publiczne mają obowiązek gwarancji możliwości ekspresji religijnej.

– Szkoła ma obowiązek nauczania o chrześcijańskim dziedzictwie narodu i to nie tylko na lekcjach w treściach nauczania. Katalog tego nauczania nie jest w żaden sposób ograniczony, czyli możemy przyjąć, że podczas wydarzeń szkolnych, mogą być obecne treści nawiązujące do chrześcijańskiego dziedzictwa narodu. Nie należy także zabraniać dzieciom, których rodzice sobie tego życzą, udziału w tych wydarzeniach. Taki zakaz nie miałby żadnej podstawy prawnej – powiedział Łukasz Biernaciński.

Łukasz Bernaciński dodaje, że należy odróżnić udział w praktykach religijnych od ich obserwowania lub bycia ich świadkiem. Podkreśla, że osoby niewierzące nie mogą oczekiwać, że nie będą miały kontaktu z osobami wierzącymi oraz ich praktykami i symbolami.

Takie działania władz stolicy Polski przypominają najczarniejsze okresy w dziejach Europy – czasy nazizmu i wojującego komunizmu…

/Radio Maryja/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!