Europa Świat Wiadomości

Władymir Putin chwali relacje rosyjsko-chińskie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak informuje portal kresy.pl w przededniu wizyty prezydenta Rosji w Chińskiej Republice Ludowej opublikowany został artykuł Putina, w którym ocenił on relacje dwóch państw.

Artykuł został napisany specjalnie dla chińskiej, państwowej agencji informacyjna Xinhua. „Nasze kraje są bliskimi sąsiadami, związanymi wielowiekową tradycją przyjaźni i zaufania. Wysoko cenimy wszechstronne strategiczne partnerstwo koordynacji między Rosją a Chinami, wchodząc w nową erę, osiągnęło [ono] bezprecedensowy poziom i stało się wzorem efektywności, odpowiedzialności i aspiracji na przyszłość” – rozpoczyna swój tekst Władimir Putin.

Rosyjski prezydent przypomniał w tym kontekście o łączącym dwa państwa traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy podpisanym 21 lat temu. Uznał on, że traktat określił zasadnicze parametry relacji chińsko-rosyjskich: „równość, dbałość o wzajemne interesy, wolność od uwarunkowań politycznych i ideologicznych oraz pozostałości przeszłości”. Jak dodał Putin – „Są to zasady, na których konsekwentnie budujemy rok po roku w duchu ciągłości, aby pogłębiać nasz dialog polityczny”.

Przywódca Rosji zadeklarował, że w czasie jego wizyty w Pekinie wraz z przewodniczącym ChRL będzie omawiać „kluczowe kwestie w agendzie dwustronnej, regionalnej i globalnej”. Odwołał się przy tym do niedawnego rozpoczęcia chińskiego, księżycowego nowego roku cytując chińskie powiedzenie – „Cały rok pracy zależy od dobrego startu na wiosnę”.

Putin zwrócił uwagę na ekonomiczny aspekt relacji dwustronnych – „Na szczególną uwagę zasługuje z pewnością rozwój więzi biznesowych. Są ku temu wszelkie szanse, ponieważ nasze kraje dysponują znacznymi zasobami finansowymi, przemysłowymi, technologicznymi i ludzkimi, które pozwalają nam skutecznie rozwiązywać długoterminowe problemy rozwojowe. Współpracując, możemy osiągnąć stabilny wzrost gospodarczy i poprawić dobrobyt naszych obywateli, wzmocnić naszą konkurencyjność i wspólnie stawić czoła współczesnym zagrożeniom i wyzwaniom”.

Prezydent Rosji podkreślił w swoim artykule, że w 2021 r. jej wymiana handlowa z Chinami była o jedną trzecią większa niż rok wcześniej, osiągając wartość 140 mld dol. Jednak jako cel polityczny postawił pułap 200 mld dol.

Putin zdecydował się również na podkreślenie dążenia do eliminowania dolara we wzajemnym, rosyjsko-chińskim handlu – „Konsekwentnie rozwijamy rozliczenia w walutach narodowych i tworzymy mechanizmy niwelujące negatywny wpływ jednostronnych sankcji. Ważnym kamieniem milowym w tej pracy było podpisanie porozumienia między rządem Rosji a rządem Chin w sprawie płatności i rozliczeń w 2019 roku”.

Pochwalił również działalność Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Inwestycyjnej pilotującej, jak napisał, 65 projektów o wartości ponad 120 mld dolarów. Są to inwestycje w sektorach takich jak górnictwo i przeróbka minerałów, budownictwo infrastrukturalne i rolnictwo.

Putin sugerował, że Rosja ma dla Chin duże znaczenie jako dostawca surowców energetycznych oraz zapowiadał realizację w tym sektorze kolejnych „wspólnych projektów na dużą skalę”. Wśród nich ma być „budowa czterech nowych bloków energetycznych w chińskich elektrowniach jądrowych z udziałem Państwowej Korporacji Rosatom rozpoczęta w ubiegłym roku”.

Rosja chce również współpracować ze swoim sąsiadem w dziedzinie „technologii informacyjno-komunikacyjnych, medycyny, eksploracji kosmosu, w tym wykorzystania krajowych systemów nawigacji i projektu Międzynarodowej Stacji Badawczej Księżyca”. W tym kontekście Putin wymienił uruchomienie produkcji rosyjskich szczepionek przeciwko COVID019 Sputnik V i Sputnik Light na terenie ChRL.

Putin napisał również o wadze transgranicznej współpracy regionalnej zarówno w kwestii modernizacji infrastruktury służącej transportowi jak i ochronie „przyrody i wspólnych ekosystemów”. Podkreślając wzajemne zainteresowanie kulturą Rosja i Chińczyków Putin wezwał do odbudowania ruchu turystycznego. Zapowiedział „nowe programy informacyjne i edukacyjne, aby przybliżyć naszym obywatelom historię i współczesne życie obu krajów”.

W dalszej części artykułu Putin przeszedł do zaznaczenia wagi współpracy dwóch państw na arenie międzynarodowej – „Koordynacja polityki zagranicznej między Rosją a Chinami opiera się na ścisłym i zbieżnym podejściu do rozwiązywania problemów globalnych i regionalnych. Nasze kraje odgrywają ważną rolę stabilizującą w dzisiejszym wymagającym środowisku międzynarodowym, promując większą demokrację w systemie stosunków międzynarodowych, aby uczynić go bardziej sprawiedliwym i integracyjnym”. Rosyjski prezydent napisał w tym kontekście o zbieżnych działaniach w ramach ONZ, grupy BRICS, Szanghajskiej Organizacji Współpracy, G-20, trójkąta Rosja-Chiny-Indie.

Putin bardzo wyraźnie wsparł chińskie stanowisko w sprawie międzynarodowych relacji gospodarczych – „Mamy również zbieżne stanowiska w kwestiach handlu międzynarodowego. Opowiadamy się za utrzymaniem otwartego, przejrzystego i niedyskryminacyjnego wielostronnego systemu handlowego opartego na zasadach Światowej Organizacji Handlu. Wspieramy przywracanie globalnych łańcuchów dostaw. W marcu 2020 r. Rosja zaproponowała inicjatywę dotyczącą „zielonych korytarzy handlowych”, która wyklucza wszelkie sankcje, bariery polityczne i administracyjne. Jego wdrożenie jest użytecznym wsparciem w przezwyciężaniu ekonomicznych skutków pandemii”.

Pisząc o rozpoczynających się w piątek Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie Putin wyraźnie skrytykował inicjatywę USA i ich sojuszników bojkotu ceremonii otwarcia zawodów konstatując – „Niestety, ostatnio nasiliły się próby ze strony wielu krajów upolitycznienia sportu ze względu na ich egoistyczne interesy. Jest to z gruntu błędne i sprzeczne z samym duchem i zasadami Karty Olimpijskiej”.

„Nasi chińscy przyjaciele wykonali ogromną pracę, aby dobrze przygotować się do Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Jestem przekonany, że bogate doświadczenie Chin w doskonałej organizacji reprezentacyjnych zawodów międzynarodowych umożliwi organizację tego światowego święta sportu na najwyższym poziomie” – ocenił Putin, dodając – „Życzę rosyjskim i chińskim zespołom imponujących wyników i nowych rekordów!”.

Prezydent Rosji zakończył swój artykuł zwracając się do wszystkich mieszkańców ChRL – „Przesyłam moje najserdeczniejsze gratulacje przyjaznym mieszkańcom Chin z okazji Święta Wiosny, które wyznacza początek Roku Tygrysa. Życzę dobrego zdrowia, pomyślności i sukcesów”

Czyżby ktoś tu szukał sojusznika?

Źródło: kresy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!