Wiadomości

Winnicki o prześladowaniu Polaków na Białorusi: “Nie możemy stać obojętnie”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Nie możemy stać obojętnie gdy na Kresach Polacy są ponownie atakowani i prześladowani – podkreśla Robert Winnicki, zapowiadająć inicjatywę Konfederacji ws. Polaków na Białorusi.

Jak już pisaliśmy na naszych łamach, w ostatnich dniach władze Białorusi nasiliły represje wymierzone w polską mniejszość. Między innymi aresztowana została dyrektor legalnie działającej polskiej szkoły społecznej w Brześciu Anna Paniszewa. Zarzucono jej rozpalanie nienawiści na tle narodowościowym, za co grozi nawet 12 lat więzienia.

Nieoficjalnie: Aresztowana dyrektor Polskiej Szkoły w Brześciu prowadzi w areszcie strajk głodowy

Głos w sprawie Polaków na Białorusi zabrał poseł Konfederacji Robert Winnicki. “Łukaszenka ponownie uderza represjami w naszych rodaków” – podkreślił w mediach społecznościowych prezes Ruchu Narodowego. Jak dodał, nie możemy stać obojętnie gdy na Kresach Polacy są ponownie atakowani i prześladowani za swoją tożsamość, język i chęć kultywowania ojczystej kultury.

Poseł poinformował, że klub Konfederacji zaproponuje jutro Sejmowi uchwałę w tej sprawie. Opublikował też treść projektu:

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec represji jakie dotknęły w ostatnich dniach Polaków zamieszkujących Republikę Białoruś. Żądamy zaprzestania szykan wobec Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego.

Wzywamy władze Białorusi do uwolnienia prezes organizacji, Anny Paniszewy, osoby zasłużonej dla pielęgnowania polskiej historii, krzewienia kultury i języka oraz pozostałych, zatrzymanych osób. Żądamy zaprzestania brutalnych przesłuchań, najść i innych form represji.

Apelujemy również do mediów państwowych Białorusi o natychmiastowe przerwanie kampanii szkalowania II Rzeczpospolitej, Armii Krajowej, Żołnierzy Wyklętych i podżegania do nienawiści wobec Polski i polskości. Działania takie oddalają perspektywę budowy dobrosąsiedzkich relacji.

Wyrażamy solidarność z działaczami Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego. Dziękujemy za dotychczasową pracę na rzecz pielęgnowania polskiej tożsamości narodowej, utrzymania polskiego języka i kultury na Polesiu co stało się powodem obecnych represji.

Sejm RP wzywa władze Republiki Białoruś do poszanowania praw kulturowych, oświatowych i językowych Polaków mieszkających w tym kraju. Kontynuowanie obecnej polityki przez władze w Mińsku oznaczać będzie dążenie do konfrontacji i pogłębiania izolacji Białorusi na arenie międzynarodowej.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!