Wiadomości

Wielotysięczne tłumy na Marszu dla Życia w Waszyngtonie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W Waszyngtonie po raz 46. odbył się doroczny Marsz dla Życia. Zgromadził dziesiątki tysięcy, głównie młodych Amerykanów.

„Nasze DNA powstaje w momencie zapłodnienia. Niestety, społeczeństwo stara się ignorować lub blokować te fakty naukowe. Nauka powinna być zawsze w służbie życia, a nie odwrotnie” – zauważyła ogłaszając hasło tegorocznego marszu jego przewodnicząca, Jeanne Mancini.

Do tego tematu nawiązywali także przemawiający podczas marszu jego uczestnicy. Komentator życia publicznego stwierdził między innymi:

„Udawaliśmy, że to nie są istoty ludzkie, ale kulki mięsa” – stwierdził Ben Shapiro, redaktor naczelny strony internetowej The Daily Wire,.przypominając istnienie naukowych, a ignorowanych przez aborcyjne lobby prawdy dotyczące rozwoju płodowego człowieka.

„Zamieniliśmy miejscami dobro i zło” – dodał.

Podczas przemówień zwracano także między innymi uwagę na problem wykorzystywania do badań komórek macierzystych pobieranych z płodów. W tym kontekście przypomniano, że komórki macierzyste można pobierać też z innych źródeł. W marszu – już po raz trzeci – uczestniczył także wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Mike Pence.

Przemawiając wyraził on przekonanie, że w Ameryce znów zaczyna zwyciężać życie. Zaapelował też do zgromadzonych:

„Bądźcie przygotowani do obrony życia. Róbcie to jednak z w sposób łagodny i z szacunkiem” oraz zadeklarował, że obrońcy życia mają w nim wiernego sojusznika. Sam prezydent Stanów Zjednoczonych w przesłaniu do uczestników marszu przypomniał, ze „każde życie jest warte ochrony” i zapowiedział, że  złoży weto wobec każdego projektu praw, które miałyby  tę ochronę osłabić.

Marszowi dla Życia towarzyszyły  także wydarzenia religijne – między innymi nowenna modlitewna oraz całonocne czuwanie w Narodowym Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie. Wszyscy w tych wydarzeniach uczestniczący mogli zyskać specjalnie na tę okazję ustanowiony przez Penitencjarię Apostolską odpust zupełny. Możliwość tę otrzymali także ci, którzy z racji choroby czy wieku modlili się w w intencjach związanych z obroną życia w domach. Do inicjatywy dołącza ostatnio także coraz więcej wspólnot protestanckich.

/kosciol.wiara.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!