Wiadomości

Wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego przyjął święcenia opata

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Nowy wielki mistrz Zakonu Braci Niemieckiego Domu Szpitalnego Najświętszej Maryi Panny w Jerozolimie (OT), zwanego Zakonem Niemieckim, a w Polsce – Zakonem Krzyżackim, o. Frank Bayard, otrzymał benedykcję na opata. Uroczystości w katedrze św. Szczepana w Wiedniu przewodniczył kard. Christoph Schönborn OP. Uczestniczyli w niej także członkowie zakonu z Austrii i zagranicy.

W sierpniu kapituła generalna Zakonu Krzyżackiego wybrała 47-letniego o. Franka Bayarda na 66. Wielkiego Mistrza. Jego kadencja będzie trwała sześć lat.

W ramach ceremonii wielki mistrz otrzymał księgę zakonną oraz, zgodnie ze specjalnym przepisem z lat 30., insygnia: pastorał i mitrę. Jednym z koncelebransów liturgii był o. Bruno Platter, który przed Bayardem był przez 18 lat Wielkim Mistrzem i generalnym opatem Zakonu Krzyżackiego.

Obecni też byli inni opaci i arcyopaci z zakonów na terenie Austrii oraz kończący już swoją kadencję nuncjusz apostolski w Wiedniu, abp Peter Zurbriggen. Na swoje hasło opata Wielki Mistrz o. Bayard wybrał słowa proroka Izajasza: ,,Noli timere – meus es tu” – „Nie lękaj się, jesteś mój”.

O. Frank Bayard urodził się 11 października 1971 r. w Püttlingen w Zagłębiu Saary. Zanim w 2000 r. wstąpił do zakonu, ukończył studia z zakresu bankowości. Śluby wieczyste złożył 19 września 2004 r.

W latach 2001-08 studiował teologię, historię i „Health Care Management” (zarządzanie służbą zdrowia) w Innsbrucku i Wiedniu. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 2006 r. z rąk ówczesnego arcybiskupa Monachium kard. Friedricha Wettera w „krzyżackim” kościele w Weyarn.

W tym samym roku jako radca generalny prowincji niemieckiej wszedł do władz Zakonu Niemieckiego, a od maja 2008 r. był w nim ekonomem generalnym.

Zakon Niemiecki jest jednym z trzech zakonów rycerskich, obok templariuszy i Zakonu Maltańskiego, powstałych w okresie wypraw krzyżowych. W czasie oblężenia Akki w Ziemi Świętej przez grupy chrześcijańskie obywatele Lubeki i Bremy założyli szpital w namiocie z żagli statków, dając opiekę, pielgrzymom, chorym i krzyżowcom walczącym z niewiernymi. To bractwo szpitalików zatwierdził 6 lutego 1190 r. papież Klemens III.

Wkrótce potem zaczęły powstawać kolejne domy w Ziemi Świętej, którym nadano imię, jakie nosił były szpital Niemców w Jerozolimie, nieopodal Ściany Płaczu, gdzie znajdowała się także mała kaplica. Stąd bierze się długa, oficjalna nazwa zakonu: Zakonu Braci Niemieckiego Domu Szpitalnego Najświętszej Maryi Panny w Jerozolimie (OT).

Do Polski krzyżaków sprowadził w 1226 książę Konrad Mazowiecki. W 1230 przybyli oni na ziemię chełmińską, a do 1283 r. podbili Prusy.

Obecnie Zakon Niemiecki działa w sześciu krajach: w Austrii, Niemczech, we Włoszech, w Słowenii oraz od niedawna w Czechach i na Słowacji. Liczy ponad 1000 osób, w tym około stu księży, ok. 200 sióstr i 700 tzw. familiantów – świeckich, którzy na ręce wielkiego mistrza składają przysięgę wierności ideałom Zakonu.

Dzieli się na pięć prowincji: austriacką, niemiecką, włoską (Południowego Tyrolu), czesko-słowacką i słoweńską. Oficjalnym strojem zakonników jest czarna sutanna z pasem oraz biały wełniany płaszcz z czarnym krzyżem na ramieniu.

Od czasów średniowiecznych zakonnicy prowadzą działalność duszpasterską w parafiach oraz oświatową i charytatywną. Tak jest np. w Południowym Tyrolu, skąd pochodzili dwaj poprzedni wielcy mistrzowie.

Wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego, wielce zasłużonym dla jego rozwoju, był w latach 1732-61 wnuk króla Jana III Sobieskiego – Klemens August.

Zakon ma zgromadzenia żeńskie i męskie oraz grupy familiantów i rycerzy honorowych. Wśród tych ostatnich byli m.in. arcybiskupi Wiednia, kardynałowie Franz König (zm. w 2004 r.) i obecny – Christoph Schonborn, kard. Joachim Meisner z Kolonii (zm. w 2017), syn ostatniego cesarza Austrii – Otto von Habsburg (zm. w 2011), a także jego najstarszy syn Karol.

Siedziba wielkiego mistrza, a zarazem centrum życia zakonnego znajduje się od 1809 r. w Wiedniu, gdzie od 1204 r. zakon miał swój baliwat (siedzibę prowincji). Kiedy Hitler przejął władzę, musiał przenieść się na tereny byłej Czechosłowacji. Od 1947 r. działa ponownie w Austrii.

Od kilku lat członkami Zakonu jest trzech księży z Polski. Najmłodszym z nich jest Piotr Rychel, pochodzący z Gdyni, wyświęcony na kapłana 2 lipca 2016 r. Po ukończeniu studiów historii sztuki pracował jako konserwator zabytków w Gdańsku. Tam też wstąpił do seminarium duchownego i rozpoczął studia teologii i filozofii. Pierwsze śluby zakonne „u krzyżaków” złożył w 2009 r. w Wiedniu.

/KAI/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!