Wiadomości

Wielka korupcja w małym mieście – włodarze Połańca staną przed sądem

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sześć osób oskarżyła Prokuratura Krajowa w wydziale zamiejscowym w Krakowie o przekroczenie uprawnień i korupcję w związku z planami inwestycyjnymi na gruntach Gminy Połaniec. Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Kielcach – poinformowała Prokuratura Krajowa.

Jak ustaliła prokuratura, plany te przewidywały przejęcie przez spółkę zarządzaną przez przedsiębiorcę z Warszawy Dariusza M. gminnych nieruchomości gruntowych Połańca i włączenie ich do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A., uzyskanie profitów finansowych związanych z przynależnością do tej strefy, a także uzyskanie pomocy finansowej na inwestycje związane z ekologicznymi źródłami energii.

Akt oskarżenia obejmuje sześć osób, w tym: byłego prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Andrzeja P.; przedsiębiorcę z Warszawy Dariusza M.; burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Jacka T.; oraz byłego prezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice SA Cezarego T.; byłego wiceprezesa tej strefy Zdzisława K. i byłą prokurent strefy Annę J.

Zarzuty aktu oskarżenia dotyczą m.in. przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego w celu uzyskania korzyści majątkowej, powoływania się na wpływy w instytucjach samorządowych i państwowych oraz oferowania korzyści majątkowych w zamian za korzystne załatwienie spraw.

Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2013-14 były prezes WFOŚiGW w Kielcach Andrzej P. w rozmach z warszawskim przedsiębiorcą Dariuszem M. powoływał się na wpływy w urzędzie, a przede wszystkim u burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, i w zamian za obietnicę korzyści majątkowych podjął się załatwienia korzystnego dla przedsiębiorcy rozstrzygnięcia przetargu na użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Połaniec.

Według prokuratury, Andrzej P. podjął się również pośrednictwa w uzyskaniu przez firmę Dariusza M. dofinansowania budowy farm fotowoltaicznych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Udzielona przez Dariusza M. obietnica korzyści majątkowej dotyczyła powołania Andrzeja P. na prezesa dwóch firm i wypłacenia mu 2 proc. prowizji od wartości dofinansowania dla NFOŚiGW w Warszawie.

Kolejny zarzut wobec Andrzeja P. dotyczy przekroczenia uprawnień podczas przyjmowania i rozpoznawania wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Kielcach.

Z kolei burmistrz Miasta i Gminy Połaniec Jacek T. został oskarżony o przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego, w tym organizowanie i przeprowadzenie przetargu z naruszeniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Były prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A. Cezary T. i były wiceprezes Zdzisław K. zostali oskarżeni o przekroczenie uprawnień podczas wydawania zezwolenia dla firmy Dariusza M. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice i wydanie tego zezwolenia pomimo wad uniemożliwiających jego wydanie.

Przedsiębiorcy Dariuszowi M. prokurator zarzucił oferowanie Andrzejowi P. korzyści majątkowych w zamian za załatwienie przez niego określonych spraw w instytucji państwowej i samorządowej.

Anna T. został oskarżona o składanie fałszywych zeznań, które miały służyć za dowód w postępowaniu karnym – poinformowała PK.

Śledztwo w tej sprawie prowadził Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!