Gospodarka Polska Wiadomości

Według danych eurostatu bezrobocie w Polsce jest najniższe w historii

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jesień 2017 r. to czas dalszej poprawy sytuacji na europejskim rynku pracy. Ze stopą bezrobocia poniżej 5 proc. Polska znajduje się w unijnej czołówce. Liderem niezmiennie pozostają Czechy.

Stopa bezrobocia w strefie euro we wrześniu wyniosła 8,9 proc. wobec 9,1 proc. sierpniu. Dzisiejszy odczyt, który nieco zaskoczył analityków (konsensus wynosił 9 proc.), jest najniższy od ponad 8 lat (od stycznia 2009 r.). Dla porównania, dwanaście miesięcy temu stopa bezrobocia w strefie euro wynosiła 9,9 proc.

W całej UE stopa bezrobocia wyniosła we wrześniu 7,5 proc. wobec również 7,5 proc. w sierpniu tego roku i 8,4 proc. we wrześniu 2016 r. Po raz ostatni tak dobry wynik Eurostat odnotował w listopadzie 2008 r.

W liczbach bezwzględnych dane o bezrobociu kształtowały się następująco: w UE Eurostat naliczył 18,446 mln bezrobotnych, z czego 14,513 mln zamieszkiwało państwa strefy euro. W porównaniu z sierpniem, liczba bezrobotnych w UE spadła o 116 tys. (w strefie euro o 96 tys.). Z kolei w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku, w Unii ubyło 2,076 mln bezrobotnych (1,46, mln w strefie euro).

Miano kraju o najniższej stopie bezrobocia w UE utrzymały Czechy (2,7 proc.), które wyprzedziły Niemcy (3,6 proc.) i Maltę (4,1 proc.). W porównaniu z wrześniem ubiegłego roku, stopa bezrobocia spadła we wszystkich państwach UE. Najwyższy spadek odsetka bezrobotnych odnotowano na Cyprze (z 13 proc. do 10 proc.) oraz w Hiszpanii (z 19,1 proc. do 16,7 proc.).

Przypisana Polsce stopa bezrobocia na poziomie 4,6 proc. jest najniższa w najnowszej historii naszego kraju. Liczba bezrobotnych w naszym kraju określana przy pomocy metody BAEL została oszacowana na 791 tysięcy (warto zaznaczyć, że dane bywają rewidowane). To kolejny już najniższy wynik w historii badania sięgającego 1995 r. Dla porównania jeszcze rok temu mieliśmy nad Wisłą 1,02 mln bezrobotnych, co przekładało się na stopę bezrobocia w wysokości 5,9 proc.

Źródło: bankier.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!