Wiadomości

Waszczykowski oczekuje wyjaśnień od Komisji Europejskiej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Minister spraw zagranicznych RP Witold Waszczykowski wysłał list do pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa z prośbą o wyjaśnienie niektórych kwestii objętych zaleceniem KE w sprawie praworządności w Polsce.

Jak informuje komunikat MSZ, strona polska dostrzegła w zaleceniu szereg nieścisłości, których wyjaśnienie jest konieczne do sformułowania odpowiedzi w sprawie działań rekomendowanych Polsce przez Komisję Europejską.

W związku z otrzymaniem Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie praworządności w Polsce (C(2017) 5320 final) Minister Spraw Zagranicznych RP wysłał list do Pierwszego Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej z prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie niektórych kwestii objętych zakresem Zalecenia.

Strona polska dostrzegła w Zaleceniu szereg nieścisłości, których wyjaśnienie jest konieczne do sformułowania odpowiedzi w sprawie działań rekomendowanych Polsce przez Komisję Europejską.
 
Pytania i wątpliwości podniesione przez stronę polską dotyczą m.in. podstaw prawnych niektórych rozwiązań proponowanych Polsce przez Komisję, wskazania konkretnych aktów prawa UE, w oparciu o które Komisja ocenia wprowadzaną w Polsce reformę sądownictwa, a także doprecyzowania przez Komisję niektórych zgłoszonych przez nią wniosków.
 
Odniesienie się przez Komisję do pytań i wątpliwości strony polskiej jest niezbędne do kontynuowania dialogu w sposób merytoryczny i efektywny.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!