Wiadomości

Warszawskie MPWiK potwierdza awarię spalarni osadów w oczyszczalni „Czajka”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w oświadczeniu potwierdziło, że na przełomie listopada i grudnia 2018 r. doszło na terenie oczyszczalni ścieków „Czajka” do awarii, która spowodowała wyłączenie Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ). Spalarnia osadów od tego czasu nie działa, a osady ściekowe z Warszawy są wywożone przez zakontraktowane do tego celu firmy.

„MPWiK w Warszawie ma nie tylko awarię rurociągów przesyłowych, ale także awarię spalarni osadów z Oczyszczalni Czajka. Dwie firmy wywożą osady z Warszawy zrzucając je do wyrobisk po kruszywie. MPWiK na inwestycje wydało 700 mln euro” – poinformowała wczoraj na twitterze Agnieszka Borowska, rzecznik Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dodając, że „WIOŚ w Warszawie powiadomił CBA”.

„Inwestycja MPWiK 3,8 mld z czego 1,7 mld pochodziło z Funduszu Spójności. Faza III i IV projektu, na którą przeznaczono ok. 700 mln euro to modernizacja i rozbudowa Czajki, spalarnia i rurociąg pod Wisłą. 2/3 inwestycji ma awarię” – napisała w kolejnym swym wpisie Borowska.

MPWiK w Warszawie ma nie tylko awarię rurociągów przesyłowych, ale także spalarni osadów

„W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami i manipulacją informacji informujemy, że na przełomie listopada i grudnia 2018 r., w związku z awarią rekuperatorów, tj. wymienników ciepła, z eksploatacji została wyłączona Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ), co było związane z uszkodzeniem jednego z urządzeń spalarni” – informuje w oświadczeniu MPWiK.

Jednocześnie zapewnia, że „zdarzenie to nie stanowi zagrożenia dla ludzi i środowiska”. Przedsiębiorstwo zaznacza również, że wyłączenie STUOŚ nie ma wpływu na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków „Czajka”.

„W związku z faktem, że obydwa rekuperatory uległy już wcześniejszym awariom, wykonawca, tj. Veolia Water Technologies (lider konsorcjum firm, które wybudowały instalację STUOŚ) został wezwany przez Spółkę do niezwłocznego usunięcie awarii w ramach gwarancji, z czym się nie zgodził” – można dalej przeczytać w oświadczeniu.

MPWiK informuje następnie, że w związku odmową naprawy uszkodzonych urządzeń „Spółka niezwłocznie zapewniła bieżący odbiór osadów z terenu zakładu »Czajka« przez wyspecjalizowane firmy. Jednocześnie zlecono wykonanie analiz prawnych oraz ekspertyz dotyczących przyczyn awarii oraz określania sposobu naprawy”.

Jak informuje w oświadczeniu miejskie przedsiębiorstwo, „Miesięczny koszt wywozu osadów ściekowych to koszt 1,7 mln zł (wyliczony w oparciu o koszty wywozu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r.)”. Jest to – zgodnie z informacją MPWiK – ponad dwukrotnie więcej niż miesięczny koszt funkcjonowania spalarni w normalnych warunkach.

https://mpwik.com.pl/view/informacja-mpwik-dotyczca-stacji-termicznej-utylizacji-osadow-sciekowych-stuos?

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!