Polska Wiadomości

W Zakopanem zatrzymano pijanego kierowce, którym okazał się nielegalny muzułmański imigrant

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak podaje portal dzienniknarodowy.pl we wtorek 11 grudnia funkcjonariusze Placówki SG w Zakopanem oraz Wydziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) KaOSG pełnili wspólną służbę. Wczesnym popołudniem, po informacji uzyskanej od dyżurnego KP Jabłonka, przeprowadzili kontrolę legalności pobytu, w wyniku której zatrzymali obywatela Uzbekistanu (w raporcie Pew Research Center z 2009 r. stwierdzono, że ludność Uzbekistanu to w 96,3% muzułmanie – przyp. red.).
Cudzoziemiec został zatrzymany do kontroli trzeźwości przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Jabłonce. Okazało się, że 32 – letni obywatel Uzbekistanu znajduje się pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało stężenie 0,73 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (czyli ponad 1,5 promila!). Zatrzymany mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze zaproponowanej przez Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu. Cudzoziemiec otrzymał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz 1 200 zł kary grzywny. Będzie musiał również wpłacić 5 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Dodatkowo, funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że cudzoziemiec przebywa w Polsce od 2010 r. W połowie stycznia 2017 r. po raz ostatni przekraczał polsko-ukraińską granicę na podstawie paszportu oraz ważnej do 30.04.2018 r. polskiej karty pobytu. W międzyczasie mężczyźnie dwukrotnie odmówiono udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE. Wobec powyższego pobyt w Polsce ob. Uzbekistanu od 1 maja 2018 r. był nielegalny. Pomimo tego, cudzoziemiec od dnia zakończenia ważności posiadanej kary pobytu do dnia dzisiejszego, nie wystąpił z żadnym wnioskiem o legalizację pobytu na terytorium Polski. Co więcej, mężczyzna wyjechał w 2017 r. do pracy do Czech, gdzie przebywał do początku grudnia 2018 r. … również nielegalnie. W związku z powyższym Komendant PSG w Zakopanem wydał cudzoziemcowi decyzję o zobowiązaniu do powrotu, z zakazem ponownego wjazdu na terytorium Schengen przez okres 2 lat.

Kto wie może to jeden z tych legendarnych lekarzy lub inżynierów, który po prostu chciał sie zrelaksować po ciężkim dniu pracy/

Źródło: dzienniknarodowy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!