Wiadomości

W Wojsku Polskim pojawili się operatorzy uderzeniowych dronów bojowych

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

– W siłach zbrojnych jest od czwartku dziewięciu certyfikowanych operatorów dronów uderzeniowych Warmate; pięciu z nich to żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej – poinformował w piątek rzecznik Dowództwa WOT ppłk Marek Pietrzak.

Jak poinformował ppłk Pietrzak, w ostatnich dwóch tygodniach na jednym z poligonów prowadzono pierwsze szkolenie poligonowe operatorów tego typu dronów uderzeniowych krótkiego zasięgu – określanych też jako amunicja krążąca. Szkolenie prowadzili inżynierowie i trenerzy z firmy WB Electronics, dostarczającej system.

W środę i czwartek, w ostatnich dwóch dniach szkolenia, odbyła się certyfikacja, podczas której operatorzy naprowadzali drony z głowicami bojowymi. Dziewięciu z dziesięciu kandydatów na operatorów ukończyło szkolenie z wynikiem pozytywnym, uzyskując uprawnienia do obsługi i naprowadzania bojowego tego typu bojowych aparatów latających.

– Najlepszy wynik uzyskali ex aequo żołnierz WOT pełniący Terytorialną Służbę Wojskową oraz żołnierz zawodowy z innego rodzaju sił zbrojnych – zaznaczył Pietrzak.

Kolejne szkolenia są planowane na najbliższe miesiące. Operatorzy z najlepszymi wynikami przejdą szkolenie instruktorskie, a docelowo w brygadach obrony terytorialnej będą pełnić służbę w grupach wsparcia informacyjnego.

– Szkolenie w tym naprowadzania bojowe potwierdziły założone przez gestora tego typu systemów – Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej – skuteczność i walory bojowe. Na obecnym etapie wdrożenia systemu uwaga gestora będzie koncentrować się na trzech aspektach: rozwijaniu integracji DUKZ z systemami rażenia sił zbrojnych; rozwoju technologicznym systemu; a także nasycaniu sił zbrojnych zdolnościami do obsługi tego typu uzbrojenia – podkreślił ppłk Pietrzak.

Umowa na dostawę siłom zbrojnym tysiąca bezzałogowców (stu zestawów po 10 dronów) zdolnych przenosić głowice bojowe została podpisana w listopadzie ub.r. między WB Electronics i jednostką wojskową Nil. Pierwszą partię dostarczono w grudniu 2017 r.; kolejne trafią do sił zbrojnych, w tym do WOT, do końca 2018 roku.

Amunicję krążącą typu Warmate firma WB Electronics, wchodząca w skład Grupy WB, największego prywatnego producenta sprzętu dla wojska, dostarcza kilku krajom, m.in. Ukrainie.

Formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej jako odrębnego rodzaju sił zbrojnych rozpoczęło się z początkiem 2017 r. W pierwszym etapie sformowane zostało Dowództwo WOT oraz trzy brygady na Podlasiu, w Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu.

Główne zadania WOT to wspieranie wojsk operacyjnych i lokalnych społeczności, także w sytuacjach klęsk żywiołowych.

Obecnie w WOT służy blisko 9 tys. żołnierzy, w tym: ponad 7 tys. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej oraz ponad 1,6 tys. żołnierzy zawodowych.

/MON, TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!