Polska Wiadomości

W Warszawie powstaje największa w Polsce spalarnia śmieci

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak podaje portal swiatoze.pl w Warszawie powstaje największa w Polsce spalarnia śmieci. Inwestycja, która znajduje się już na zaawansowanym etapie, ma pozwolić na ekologiczne zagospodarowanie odpadów w zgodzie z najlepszymi standardami.

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) przy ul. Zabranieckiej na warszawskim Targówku posuwa się do przodu. Obecny ZUSOK jest ważnym ogniwem gospodarki odpadami komunalnymi w stolicy. Przetwarza około 40 tys. ton odpadów zmieszanych rocznie, dodatkowo odzyskując z nich przyjazną  środowisku energię elektryczną i cieplną. Jednocześnie od roku jest modernizowany i rozbudowywany, aby po zakończeniu inwestycji siedmiokrotnie zwiększyć moc instalacji.

Wykonawcą jest firma POSCO E&C, która zbudowała już m.in. Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

Projekt realizowany jest zgodnie ze standardem BAT – Najlepszej Dostępnej Technologii (ang. Best available technology). W efekcie powstanie nowoczesna instalacja do odzysku surowców i energii z odpadów.

Zakład wykorzystywać będzie rusztową technologię spalania, stosowaną w większości tego typu instalacji w Europie. Funkcjonując 24 godziny na dobę, obiekt zapewni przekształcanie w energię ponad 300 tys. ton odpadów w ciągu roku oraz odzysk surowców z odpadów segregowanych.

W wyniku przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych, wytworzona zostanie też energia odpowiadająca rocznemu zapotrzebowaniu ok. czternastu tysięcy stołecznych gospodarstw domowych (200 tys. MWh energii cieplnej/rok, 100 tys. MWh energii elektrycznej/rok). Zasili ona miejską sieć elektrociepłowniczą.

Jednym z kluczowych i najistotniejszych założeń projektu rozbudowy i modernizacji ZUSOK jest utrzymanie aktywności produkcyjnej obecnej instalacji. W praktyce oznacza to, że rozbudowywany zakład wciąż przetwarza odpady komunalne mieszkańców Warszawy.

– ­Ubiegły rok skoncentrowany był przede wszystkim na pracach projektowych, rozbiórkach budynków, przekładkach kolidujących sieci oraz wykonaniu tymczasowego układu dowozu, magazynowania i podawania odpadów dla funkcjonującej linii. Rozpoczęliśmy również prace fundamentowe dla głównych obiektów. Wszystko zostało dostosowane do zaplanowanych przerw technologicznych.

Obecnie kontynuujemy prace m.in. przy fundamentach hali kotłów, a także przy budynkach magazynowania i dojrzewania żużla. Równolegle trwa montaż kolejnych żurawi wieżowych, które będą wykorzystywane przy wznoszeniu następnych obiektów – mówi Joanna Grudek, dyrektor Działu Inwestycji i Rozwoju w MPO Warszawa.

Termin zakończenia prac planowany jest na 10.01.2024 roku (36 miesięcy od 11.01.2021). Wartość Projektu wynosi blisko 1,67 mld zł netto.

Źródło: swiatoze.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!