Wiadomości

W USA władze stanowe prześladowały chrześcijańską agencję adopcyjną, bo chroniła dzieci przed homoseksualistami

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sąd stanowy wydał tymczasowy nakaz ochrony dla chrześcijańskiej agencji adopcyjnej, którą chcą zamknąć urzędnicy stanu Nowy Jork za to, że kontynuuje powierzanie dzieci tylko małżeństwom, wykluczając pary homoseksualne. Zdaniem sędzi Mae D’Agostino, stanowe władze wykazały się „wrogością” wobec agencji ze względu na jej przekonania religijne.

Obecny nakaz umożliwia kontynuowanie działalności adopcyjnej do czasu, gdy sprawę rozstrzygnie sąd. W ciągu ostatnich 50 lat agencja New Hope Family Services z siedzibą w Syracuse umieściła ponad tysiąc dzieci w rodzinach adopcyjnych.

W 2013 r. nowe rozporządzenie stanowe wprowadziło „zakaz dyskryminacji” ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową w sytuacjach ubiegania się o adopcję. Po wejściu w życie tych regulacji agencja New Hope wciąż odmawiała przekazywania dzieci parom niezamężnym i tej samej płci, jednocześnie odsyłając zainteresowanych do innych agencji.

Jej przedstawiciele twierdzą, że polityka ta nie spotkała się z zastrzeżeniami. Jednak Nowojorskie Biuro ds. Dzieci i Rodziny w 2018 roku nakazało jej umieszczanie dzieci wśród m.in. par jednopłciowych, grożąc, w przypadku niedostosowania się do tych wymogów, zamknięciem

Sprawa wróciła na wokandę sądu rejonowego po tym, jak w lipcu br. zdecydował tak sąd apelacyjny, nakazując ponowne rozpatrzenie pozwu. Wskazał, że naruszona została pierwsza poprawka dotycząca swobody praktykowania religii i wolności słowa.

Przepisy stanu Nowy Jork regulujące kwestię umieszczania dzieci wśród osób, które nie żyją w związkach małżeńskich, zmusiły w 2018 r. katolicką Caritas z Buffalo do rezygnacji z usług związanych ze znajdowaniem rodzin zastępczych i adopcyjnych. Także inne katolickie podmioty z różnych zakątków Stanów Zjednoczonych, świadczące podobne usługi, wycofały się z działalności, nie chcąc mierzyć się z pozwami o dyskryminację.

W przyszłym miesiącu Sąd Najwyższy USA rozpatrzy sprawę Caritas w Filadelfii, której w 2018 roku uniemożliwiono znajdowanie rodzin adopcyjnych, z powodu, jak to określono, polityki motywowanej wiarą.

W listopadzie ubiegłego roku administracja Donalda Trumpa ogłosiła zmianę przepisów federalnych tak, by móc dalej finansować chrześcijańskie agencje adopcyjne, niezależnie od ich poglądów na temat związków osób tej samej płci. Zasada z 2016 r. wymaga, aby finansowane ze środków federalnych agencje opieki nad dziećmi umieszczały dzieci wśród par homoseksualnych i lesbijskich.

/KAI/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!