Wiadomości

Arabowie najwyżej oceniają politykę zagraniczną Turcji, najgorzej USA i Iranu

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Arabów zapytano, jaki kraj w ich ocenie prowadzi sensowną – z ich punktu widzenia – politykę, a gdzie widzą źródła zagrożeń. Wyniki mogą zaskakiwać…

Okazuje się, że Arabowie wysoko cenią turecką polityką zagraniczną, oceniając ją zdecydowanie wyżej od któregokolwiek innego innego liczącego się gracza na Bliskim Wschodzie, a najmniej pozytywny pogląd mają na politykę zagraniczną USA i Iranu – wynika z badań Arab Opinion Index.

Ale choć zdecydowanie przeważają oceny pozytywne nad negatywnymi, gdy chodzi o politykę zagraniczną Turcji, to równocześnie warto na pewne kwestie zwrócić uwagę. Tak na przykład politykę wobec Libi, gdzie Turcja jest zaangażowana militarnie, pozytywnie ocenia 31% pytanych, ale 32% negatywnie. Godne odnotowania jest, że 27% respondentów odmówiło odpowiedzi. Z kolei politykę Turcji wobec Palestyny 41% respondentów oceniło pozytywnie, podczas gdy 42% dało ocenę negatywną.

I jeszcze rzecz ciekawa:

● 66% Arabaów uważa, że ​​Izrael i Stany Zjednoczone to dwa kraje, które najbardziej zagrażają bezpieczeństwu świata arabskiego, Iran zajmuje tu trzecie miejsce z wynikiem 12%.
● Mieszkańcy Maghreku postrzegają Izrael jako kraj najbardziej zagrażający bezpieczeństwu świata arabskiego, podczas gdy respondenci w arabskim Maszreku widzieli w tej roli przede wszystkim Stany Zjednoczone.
● 89% Arabów uważa, że ​​Izrael stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności regionu.
● 81% pytanych uważa, że ​​Stany Zjednoczone stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności regionu.
● 67% respondentów wyraziło przekonanie, że polityka Iranu zagraża bezpieczeństwu i stabilność regionu, przy czym odsetek ten wyniósł 55% w odniesieniu do polityki rosyjskiej i 43% w odniesieniu do polityki francuskiej.

Źródło:
https://www.dohainstitute.org/en/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Arab-Opinion-Index-2019-2020-Inbreef-English-Version.pdf

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!