Wiadomości

W tej agencji pracy legalna była chyba tylko nazwa, nawet właściciele pracowali “na czarno”.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu ujawnili, że jedna z koszalińskich agencji pracy tymczasowej zatrudniła nielegalnie 22 cudzoziemców. Niezgodnie z przepisami pracowali również jej właściciele.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Kołobrzegu skontrolowali zatrudnienie przez agencję 27 cudzoziemców. Okazało się, że 22 obcokrajowców pracę wykonywało nielegalnie. W większości byli to obywatele Ukrainy, którzy znaleźli zatrudnienie przeważnie w branży hotelarskiej i budowlanej. Nie mieli oni wymaganych umów i zezwoleń. Ponadto pracodawca powierzył cudzoziemcom pracę na warunkach innych niż określone w zezwoleniu oraz nie powiadomił odpowiednich instytucji o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemców.

Odpowiednich dokumentów na wykonywanie pracy nie miało też 2 obywateli Ukrainy z zarządu kontrolowanej agencji. Funkcjonariusze wszczęli wobec nich postępowania o zobowiązanie do powrotu. Do sądu skierują wniosek o ukaranie pracodawców, na których dodatkowo nałożyli mandaty karne.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!