Wiadomości

W strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców w Polsce przebywa obecnie 1490 osób

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak poinformowała Straż Graniczna, w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców w Polsce przebywa obecnie 1490 osób. Najwięcej jest obywateli Iraku. Dominują mężczyźni.

“W strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców w Polsce przebywa obecnie 1490 osób, w tym najwięcej: obywateli Iraku – 735 i mężczyzn – 853. Tylko 44% spośród cudzoziemców przebywających w ośrodkach złożyło wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Polski” – poinformowała Straż Graniczna na twitterze.

Od sierpnia Straż Graniczna udaremniła ponad 10 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, a 1,5 tys. osób zostało zatrzymanych w głębi kraju i przewiezionych do ośrodków dla uchodźców. Tylko we wrześniu 7535 razy próbowano sforsować granicę polsko-białoruską.

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali od sierpnia do końca września 164 osoby podejrzane o pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy. Wobec 14 zastosowano areszt.

Najwięcej osób zatrzymała funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straż Graniczna, który chroni najdłuższy odcinek granicy z Białorusią, a przy tym biegnący głównie lasami. W ręce pograniczników z Podlasia wpadło 135 ludzi, którzy usiłowali przewieźć nielegalnych imigrantów w głąb kraju lub do innych państw Unii Europejskiej. Nadbużańska Straż Graniczna zatrzymała 4 osoby za pomocnictwo.

Wśród zatrzymanych największą grupę stanowią obywatele Gruzji – 32 osoby, na drugim miejscu są Ukraińcy – 28, na trzecim obywatele polscy – 24, na czwartym Syryjczycy – 23, na piątym Irakijczycy – 12, potem obywatele Tadżykistanu – 10, Turcji – 7, Rumunii – 6, a także po pięć osób z obywatelstwem niemieckim i białoruskim. Straż Graniczna zatrzymała ponadto pojedyncze osoby m.in. z Czech, Grecji, Finlandii.

W pierwszym dniu października na granicy polsko-białoruskiej odnotowano aż 601 prób jej nielegalnego przekroczenia.

Straż Graniczna: W pierwszym dniu października odnotowano ponad 600 prób nielegalnego przekroczenia granicy

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!