Wiadomości

W słupskich szkołach gender i seksedukacja już od podstawówki – radni zdecydowali o deprawowaniu dzieci od najmłodszych lat

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

O roli płci, równouprawnieniu w związkach, metodach antykoncepcji, niwelowaniu przemocy seksualnej uczyć się będzie młodzież słupskich szkół – zdecydowali radni. „Program wspierania edukacji zdrowotnej młodzieży w latach szkolnych 2018-20” słupscy radni przyjęli bez dyskusji 16 głosami „za”, przy pięciu „przeciw”. Jeden radny wstrzymał się od głosu

Projekt uchwały wniósł klub radnych Platformy Obywatelskiej. Program ma być uzupełnieniem już działających „Miejskiego programu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-20” i programu „Zdrowie, mama i ja”.

Ma dostarczać wiedzy o życiu seksualnym człowieka, zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, wartościach rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji w ramach obowiązującej od 1 września 2017 r. podstawy programowej. Poszerzy ją jednak o treści związane z eliminowaniem przemocy seksualnej, równouprawnieniem w związkach i rolą płci.

Edukacją w ramach nowego programu mają być objęci od nowego roku szkolnego uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i pierwszych w szkołach średnich. Program mają realizować organizacje pozarządowe i podmioty działające na zasadach organizacji pożytku publicznego i wolontariatu we współpracy z miastem. Prowadzący będą musieli mieć udokumentowane doświadczenie w pracy szkoleniowej w zakresie edukacji seksualnej.

W styczniu 2018 r. słupscy radni nie przyjęli uchwały, zgodnie z którą prezydent miasta Robert Biedroń we współpracy z organizacjami pozarządowymi miał podjąć działania merytoryczne i organizacyjne w sprawie opracowania zintegrowanego programu edukacji seksualnej.

Wówczas wnioskodawcą był Biedroń; w uzasadnieniu do uchwały wskazał, że chciałby, aby w programie sprawy roli płci były omawiane w kontekście orientacji seksualnej i transpłciowości, by mowa w nim była o wolności i przyjemności seksualnej. Wtedy 16 radnych zagłosowało przeciw takiemu programowi.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!