Historia Wiadomości

W rocznicę walk w Puszczy Solskiej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Bitwa pod Osuchami była największą bitwą partyzancką, stoczoną podczas II wojny światowej na obszarze dzisiejszej Polski.

21 czerwca 1944 r. biorące udział w operacji przeciwpartyzanckiej Sturmwind II oddziały niemieckie, w sile trzech dywizji piechoty (ok. 30 tys. żołnierzy), otoczyły kompleks Puszczy Solskiej, w którym znajdowały się zgrupowania AK – BCh oraz AL i partyzantów sowieckich. Niemieckie okrążenie przebiegało na linii Tarnogród – Susiec – Krasnobród – Zwierzyniec – wschodnia część Biłgoraja tworząc wielokąt o rozmiarach ok. 30 na 45 km. Okrążywszy las szczelnym pierścieniem i korzystając ze wsparcia artylerii, Niemcy ruszyli w głąb lasów.

Nocą 22 czerwca żołnierze AL w rejonie Górecka Kościelnego przerwali się przez zaciskający się pierścień okrążenia. W nocy z 22 na 23 partyzanci sowieccy uderzyli na Niemców w rejonie Hamerni, lecz nie udało im się przełamać okrążenia. Z niebezpiecznego terenu wyszli w nocy z 23 na 24 między wsiami Borowiec i Huta Różaniecka, kierując się na Karpaty.

W kotle pozostało zgrupowanie AK – BCh pod dowództwem komendanta Inspektoratu Zamojskiego AK mjr Edwarda Markiewicza ps. „Kalina” w sile 1130 ludzi. Mjr „Kalina” liczył, że Niemcy nie zdecydują się na penetrację dziewiczych obszarów Puszczy i wydał swoim żołnierzom rozkaz wycofania się w głąb lasów. Podobnie zaczęli czynić mieszkańcy śródleśnych wiosek, którzy opuszczali swoje domy i chronili się w lasach. Wbrew oczekiwaniom dowódcy zgrupowania żołnierze niemieccy systematycznie zaciskali pierścień okrążenia i w efekcie w dniu 24 czerwca partyzanci znaleźli się na zalesionym, mocno bagnistym terenie w widłach rzek Tanew i Sopot.

W nocy z 24 na 25 czerwca pod Osuchami, partyzanci podjęli próbę przerwania okrążenia. Tylko części sztuka ta się udała. Od 25 do 28 czerwca oddziały niemieckie z psami przeczesywały las w poszukiwaniu ukrywających się na drzewach, w zaroślach i na bagnach ludzi. Pojmani partyzanci byli albo zabijani na miejscu, albo torturowani i rozstrzeliwani. W trwających tydzień walkach zginęło kilkuset polskich partyzantów.

„Bitwę pod Osuchami trzeba przywołać do pamięci zbiorowej” – uważa p.o. szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk, który uczestniczył w niedzielę w obchodach 73. rocznicy bitwy partyzanckiej pod Osuchami.

Kasprzyk podkreślił, że bitwa pod Osuchami, upamiętniona na jednej z płyt Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie, „to historia nie lokalna, to historia ogólnonarodowa”.

„Osuchy trzeba przywołać do pamięci zbiorowej, przypomnieć o tej największej bitwie partyzanckiej stoczonej w czasie II wojny światowej, dlatego że żołnierze, którzy tu walczyli i ginęli, to byli ci, którzy dbali o to, aby naród polski nie stracił ducha” – powiedział PAP Kasprzyk.

Kasprzyk wziął udział w uroczystości według ceremoniału wojskowego na cmentarzu poległych żołnierzy w Osuchach. Do zebranych tam osób powiedział, że „testamentem dla nas współczesnych” są słowa przysięgi, jaką składali żołnierze Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, którzy przysięgali być wiernym Rzeczypospolitej.

„Tę przysięgę wierności każdy z nas musi składać każdego dnia. Przysięgać być wiernym Rzeczpospolitej. Dzisiejsza Polska nie wymaga od nas, tak jak od tamtego pokolenia, daniny krwi, ale wymaga nieustannie wierności. Bądźmy wierni i ten ślub wierności złóżmy dzisiaj na grobach tych, którzy zginęli, na grobach bohaterów naszej wolności” – powiedział Kasprzyk.

W uroczystościach w Osuchach wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy, kombatanci, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń patriotycznych, przedstawiciele lokalnych władz, parlamentarzyści z Lubelszczyzny. Żołnierze oddali salwę honorową, odczytano apel poległych.

Po zakończeniu części oficjalnej mieszkańcy uczestniczyli w „Pikniku militarnym”, podczas którego odbyła się m.in. inscenizacja historyczna nawiązująca do bitwy sprzed 73 lat, z udziałem grupy historycznej „Wir”.

Podczas obchodów wręczono też nagrody finalistom XVIII Powiatowego Konkursu O AK i BCh na Ziemi Biłgorajskiej. Konkurs poprzedza organizowane rokrocznie uroczystości rocznicowe w Osuchach. Jego celem jest podtrzymywanie zwłaszcza w młodym pokoleniu ducha patriotyzmu i dumy z bohaterskiego dziedzictwa przodków. W tegorocznej edycji w konkursie wzięło udział 46 uczniów, w trzech kategoriach wiekowych, z 23 szkół powiatu biłgorajskiego.

Uroczystości 73. rocznicy bitwy pod Osuchami objął honorowym patronatem Prezydent RP Andrzej Duda.

/WK, Radio Maryja/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!