Wiadomości

W Prokuraturze Krajowej przesłuchano dziś Bronisława Komorowskiego

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Prokuratorzy Zespołu Śledczego nr I Prokuratury Krajowej przesłuchali w charakterze świadka byłego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w jednym z tzw. śledztw okołosmoleńskich – poinformowała w komunikacie Prokuratura Krajowa.

W dzisiejszym przesłuchaniu wziął udział pełnomocnik Bronisława Komorowskiego – adwokat Piotr Schramm. Ani były prezydent RP, ani jego pełnomocnik nie złożyli zastrzeżeń do przebiegu czynności.

Postępowanie, w ramach którego zeznania złożył Bronisław Komorowski, dotyczy niedopełnienia w kwietniu 2010 roku obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, w tym ówczesnych prokuratorów Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Ma ono polegać na tym, że nie uczestniczyli na terenie Federacji Rosyjskiej w sekcjach 95 ofiar katastrofy smoleńskiej ani nie wnioskowali o ich dopuszczenie do tych sekcji. Nie nakazali również przeprowadzenia sekcji bezpośrednio po przewiezieniu ciał ofiar do Polski.

Zaniechanie sekcji ofiar katastrofy smoleńskie bezpośrednio po przewiezieniu ich ciał do Polski, wbrew obowiązującym w Polsce przepisom kodeksu postępowania karnego (art. 209 kpk), uniemożliwiło wykrycie szeregu błędów związanych z identyfikacją ofiar. Do kwietnia 2018 roku Zespół Śledczy nr I przeprowadził 77 ekshumacji. W przypadku dwóch osób stwierdzono zamiany ciał. Zamianę 6 ciał wykazały ponadto ekshumacje przeprowadzone jeszcze na zlecenie Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W toku sekcji znaleziono 69 szczątków ludzkich pochodzących od 26 ofiar, w trumnach innych ofiar katastrofy. W wielu sekcjonowanych zwłokach stwierdzono obecność ciał obcych: rękawiczki sekcyjne, sznurki, worki, butelki, fiolki z substancjami odkażającymi. W wielu dotychczas przedłożonych opiniach biegli stwierdzili, że w toku rosyjskich sekcji opisano obrażenia ofiar, które faktycznie nie zostały ujawnione lub też nie opisano obrażeń, które ujawniono podczas sekcji w Polsce.

W związku z tym postępowaniem konieczne jest więc przesłuchanie szeregu świadków mających wiedzę na ten temat, w tym Bronisława Komorowskiego. Obowiązkiem prokuratury jest bowiem wszechstronne wyjaśnienie okoliczności związanych z nieprzeprowadzeniem sekcji 95 ofiar katastrofy smoleńskiej, w tym dokładne ustalenie przebiegu procesu podejmowania decyzji w tym zakresie.

Dlatego dotychczas w toku tego śledztwa w charakterze świadków przesłuchano między innymi ministrów ówczesnego rządu, w tym jego premiera, pracowników Kancelarii śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, urzędników Ambasady Polski w Moskwie, prokuratorów z ówczesnej Prokuratury Generalnej, Naczelnej Prokuratury Wojskowej i Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, a także członków rodzin ofiar, którzy byli obecni w Moskwie w celu identyfikacji ciał.

Wszystkie przesłuchania są prowadzone zgodnie z przyjętym przez Zespół Śledczy nr I planem śledztwa. Wezwanie na przesłuchanie wystosowano do Bronisława Komorowskiego już 18 grudniu 2017 roku, a jego odbiór został pokwitowany 21 grudnia 2017 roku. Przesłuchanie odbyło się w siedzibie prokuratury, co jest regułą postępowań. Ta zasada jest praktykowana bez względu na to, jaką świadek pełnił bądź pełni publiczną funkcję. Wynika m.in. z konieczności bezpośredniego okazywania świadkom pozyskanych w toku śledztwa dokumentów. Również byłemu prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Bronisławowi Komorowskiemu prokuratorzy okazywali dziś dokumenty znajdujące się w aktach sprawy, do których świadek odnosił się składając zeznania.

/Radio Maryja/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!