Wiadomości

W obławie na gang łapówkarzy agenci CBA zatrzymali 11 przedstawicieli przedsiębiorstw

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Centralne Biuro Antykorupcyjne wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Lublinie przerwało proceder preferencyjnego traktowania jednej z firm, której przedstawiciele wręczali łapówki w zamian za udzielanie zleceń bądź ujawnianie istotnych informacji. Zatrzymano 11 osób. Wobec pięciu osób sąd zastosował tymczasowy areszt.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie prowadzą śledztwo w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej wręczającej korzyści majątkowe pracownikom kilku przedsiębiorstw z terenu województw lubelskiego i świętokrzyskiego. Wszystko wskazuje na to, że przedstawiciele jednej z lubuskich spółek przekazywali finansowe gratyfikacje reprezentantom kilku firm działających w przemyśle ciężkim w zamian za udzielanie zleceń lub ujawnianie informacji istotnych w toku procedury wyboru dostawcy, a tym samym za czyny nieuczciwej konkurencji.

Łączna wartość przekazanych korzyści majątkowych wyniosła co najmniej 390 tysięcy złotych. Ponadto ustalono, że wręczane korzyści były niejako legalizowane za pomocą pozornych umów o dzieło oraz rozliczane poprzez wystawianie fałszywych faktur przez współpracujące z grupą przedsiębiorstwo.
W związku z tą sprawą agenci CBA zatrzymali na terenie województw lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego 11 osób, przedstawicieli przedsiębiorstw zamieszanych w proceder przestępczy, którym przedstawiono zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie nadzorującej toczące się postępowanie. Na wniosek prokuratury wobec pięciu osób sąd zastosował tymczasowy areszt z zamianą na kaucje od 70 do 300 tys. zł. Wobec pozostałych osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Jednocześnie wykonano przeszukania w 6 firmach na terenie kraju.

Przypominamy, że odpowiedzialność karna grozi osobom pełniącym w firmach funkcje kierownicze, a także szeregowym pracownikom, którzy przyjmują lub wręczają korzyści majątkowe lub osobiste. Uniknięcie kary możliwe jest, gdy korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a osoba która ich udzieliła zawiadomiła o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw. Osoba zawiadamiająca musi również ujawnić wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!