Europa Wiadomości

W Niemczech co piąty imigrant nie potrafi czytać

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak informuje portal pch24.pl według Federalnego Urzędu ds. Imigrantów i Uchodźców barierą w odnalezieniu się na rynku pracy Republiki Federalnej Niemiec jest słabe wykształcenie. Według tego urzędu aż 17 proc. uczestników kursów języka niemieckiego nie potrafi czytać. Dlatego też tylko co drugi z przybyszów znalazł pracę nad Renem, a ponad połowa korzysta z zasiłków socjalnych.

Federalny Urząd ds. Imigrantów i Uchodźców (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) poinformował o wynikach badania, mówiącego o bardzo słabym wykształceniu osób przybywających do RFN z rozwijających się krajów Afryki i Azji. Analfabetyzm jest barierą w dostępnym dla nich nauczaniu języka niemieckiego, który ma ułatwić integrację w społeczeństwie i znalezienie pracy. Prowadzące politykę „otwartych drzwi” dla imigrantów Niemcy odczuwają już problemy, jakie stwarzają oni dla państwa.

O rozważaniu możliwości rewizji polityki imigracyjnej może świadczyć wypowiedź szefa Federalnego Urzędu ds. Imigrantów i Uchodźców, Hansa Ekharda Sommera, zacytowana na portalu „Aussiedlerbote.de”, który stwierdził, że integracja uchodźców z Azji i Afryki jest zadaniem złożonym i wezwał do rozważenia sprowadzania dobrze wykształconej siły roboczej z krajów Europy Południowej, gdzie jest duże bezrobocie. Ich integracja – według Sommera – byłaby o wiele łatwiejsza. W tym kierunku mają iść zmiany w przepisach imigracyjnych, które Niemcy chcą wprowadzić od 1 marca

Dane przedstawione 4 lutego przez Instytut Rynku Pracy i Badań Zawodowych (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB) mówią, że spośród imigrantów, którzy przybyli do Niemiec po 2013 roku w ciągu minionych pięciu lat 49 proc. znalazło pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Jest to wskaźnik lepszy niż w grupie imigrantów, którzy przybyli do RFN w okresie między 1990 a 2013 rokiem, kiedy zatrudnienie znalazło 44 proc. przybyłych z zagranicy. W badaniu IAB zaznaczono, że odsetek kobiet, które znalazły pracę jest nadal niski (29 proc.), a wynika to z roli kobiety, określoną kulturowo w społeczeństwach krajów rozwijających się. Brak środków do życia zmusza państwo niemieckie do ponoszenia wydatków socjalnych, które docierając do coraz szerszych kręgów imigrantów. Według Instytutu Gospodarki Niemieckiej, w sierpniu 2012 roku z zasiłków socjalnych korzystało 49 proc. uchodźców, a w 2019 roku ich odsetek wzrósł do 60 proc.

Co wy na to?

Źródło: pch24.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!