Wiadomości

W Kielcach po raz dziewiąty wyłoniono najlepszych studentów-wynalazców

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Urządzenie do badania momentów oporowych łożysk stożkowych oraz cykl 26 wynalazków dot. uzyskiwania z biotransformacji związków steroidowych o wysokim potencjale terapeutycznym – to dwa z pięciu rozwiązań uhonorowanych w środę nagrodami głównymi w 9. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”.

Wyniki konkursu ogłoszono w budynku Politechniki Świętokrzyskiej (PŚ) – uczelnia jest pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia.

W tegorocznej edycji nadesłano 139 rozwiązań z 20 uczelni z całej Polski. Podobnie jak w roku ubiegłym, największą aktywnością wykazali się studenci z Politechniki Lubelskiej, którzy nadesłali aż 24 zgłoszenia. Na kolejnych miejscach uplasował się Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – 13 zgłoszeń, Politechnika Świętokrzyska – 10 zgłoszeń, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Politechnika Wrocławska – po dziewięć zgłoszeń oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy – osiem zgłoszeń.

Komisja konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych.

Nagrodę główną za cykl wynalazków dotyczących wydajnej metody syntezy chemicznej mającej na celu otrzymanie nowych pochodnych flawonoidów (organiczne związki chemiczne występujące w roślinach) otrzymali Piotr Terebun i Michał Kwiatkowski z Politechniki Lubelskiej. Przedmiotem ich zgłoszenia były urządzenia oraz sposoby do obróbki plazmowej nasion, roślin i produktów żywnościowych pod ciśnieniem atmosferycznym, które polegają na poddaniu ich materiału biologicznego działaniu plazmy nietermicznej za pomocą kompaktowych reaktorów plazmowych, umieszczonych w lekkiej i przenośnej obudowie zawierającej generator wysokiego napięcia oraz układ sterowania.

“Taki reaktor przyda się przede wszystkim leśnikom i sadownikom. Oczywiście to jest małe urządzenie, więc nie będzie zbyt szybko pracowało, natomiast jeśli się wyekspediuje urządzenie większe i bardziej wydajne, wtedy prędkość na pewno wzrośnie” – powiedział PAP Kwiatkowski.

Po raz kolejny (poprzednio w ubiegłym roku) nagrodą główną uhonorowany został Mateusz Wrzochal z Politechniki Świętokrzyskiej, który w tym roku opracował urządzenie do badania momentów oporowych łożysk stożkowych wraz z powiązanymi rozwiązaniami. Urządzenie służy do pomiaru siły pochodzącej od oporów tarcia między elementami wewnątrz łożyska tocznego w funkcji obciążenia osiowego i obrotów.

“To służy do pomiaru gotowego wyrobu, czyli np. fabryka produkuje łożyska, później do laboratorium wysyłana jest ich pewna część i jest tam badany jeden z parametrów tego łożyska” – wyjaśnił PAP Wrzochal. Zaznaczył, że urządzenie zostało zaprojektowane na zlecenie jednej z fabryk. “Zgodnie z umową urządzenie będzie działało w przemyśle łożyskowym już w tym roku” – dodał.

Nagrodzeni zostali również Julia Radwan-Pragłowska i Łukasz Janus z Politechniki Krakowskiej, Michał Pielka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Ewa Kozłowska, Monika Dymarska, Monika Urbaniak, Jakub Grzeszczuk, Jordan Sycz, Patryk Kownacki, Iga Franczak, Agata Matera z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ich prace dotyczyły m.in. cyklu 26 wynalazków przedstawiających nowe związki steroidowe oraz sposób ich otrzymywania, a także układu do monitorowania funkcji lokomotorycznych (ruchowych) organizmu.

Przyznano także pięć wyróżnień i dziewięć nagród specjalnych, ufundowanych m.in. przez marszałka województwa świętokrzyskiego, prezesa Urzędu Patentowego RP i rektora PŚ.

Konkurs Student-Wynalazca jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów wyższych uczelni, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku albo wzoru użytkowego czy przemysłowego. Chodziło o wynalazki chronione prawem wyłącznym lub zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP albo w odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu można było również zgłosić wynalazki powstałe w ramach współpracy ze studentami z zagranicznych uczelni.

Celem przedsięwzięcia, organizowanego od 2010 r. przez PŚ, jest inspirowanie młodych ludzi do aktywnego udziału w pracach badawczo-rozwojowych i do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Konkurs ma także za zadanie zachęcenie studentów do korzystania z ochrony prawa własności przemysłowej.

Nagrodą główną w konkursie jest prezentacja i promocja innowacyjnych rozwiązań podczas 47. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie. Ponadto, podczas pobytu w Genewie, studenci-laureaci promują swoje rozwiązania oraz biorą udział w seminariach w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. Rozwiązania laureatów oraz wyróżnionych są prezentowane także podczas 13. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2019.

W dziewięciu edycjach konkursu zostały zgłoszone 791 rozwiązania, będące efektem prac badawczo-rozwojowych 1748 twórców. Podczas Międzynarodowych Wystaw Wynalazków w Genewie dotychczasowe rozwiązania laureatów konkursu zostały wysoko oceniane przez jury składające się z międzynarodowych ekspertów, którzy dotychczas przyznali im 16 złotych, 14 srebrnych i pięć brązowych medali oraz 26 nagród specjalnych.

PAP – Nauka w Polsce
Piotr Grabski

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!