Wiadomości

W Kielacach zatrzymano szefa zorganizowanej grupy przestępczej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Funkcjonariusze Placówki SG w Kielcach w ramach śledztwa, prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód, w jednej z miejscowości powiatu kieleckiego zatrzymali obywatela Polski.

Mężczyzna podejrzany jest o kierowanie oraz udział w zorganizowanej międzynarodowej grupie przestępczej, organizującej obywatelom państw trzecich przekraczanie granicy państwowej RP wbrew przepisom, ułatwiającej pobyt cudzoziemcom na terytorium Polski wbrew przepisom oraz fałszowanie dokumentów. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że członkowie grupy za pomoc 1430 cudzoziemcom mogli zarobić co najmniej 286 tys. złotych.

Zatrzymanie organizatora grupy to wynik śledztwa prowadzonego od maja 2018 roku przez funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki Straży Granicznej w Kielcach.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że grupa przestępcza działająca na terenie całego województwa świętokrzyskiego, zajmowała się sprowadzaniem i legalizacją pobytu w Polsce głównie obywateli Ukrainy i Białorusi.

Mechanizm działania grupy polegał na organizowaniu cudzoziemcom dokumentów, pozwalających im na uzyskiwanie w polskich placówkach konsularnych na Ukrainie i Białorusi wiz pobytowych, uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium państw strefy Schengen oraz uzyskiwanie od Wojewody Świętokrzyskiego zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce. Członkowie grupy reprezentowali także cudzoziemców w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

W wyniku przeszukań w miejscach zamieszkania i przebywania podejrzanych, funkcjonariusze zabezpieczyli liczną dokumentację, komputery, elektroniczne nośniki pamięci oraz walutę polską. Według wstępnych ustaleń śledczych, realizując przestępczy proceder, grupa mogła osiągnąć zyski sięgające co najmniej 286 tysięcy złotych.

Organizator przestępczego procederu usłyszał zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się organizowaniem wbrew przepisom przekraczania granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz ułatwianiem pobytu cudzoziemcom na terytorium Polski, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Na podstawie zebranego materiału dowodowego i na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Kielcach zastosował wobec oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zarzucane podejrzanemu przestępstwa zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!