Wiadomości

W hołdzie Żołnierzom Wyklętym Grodzieńszczyzny

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W dniach 24 – 25 lutego trwał objazd rozsianych po Grodzieńszczyźnie mogił żołnierzy Armii Krajowej, zorganizowany przez Związek Polaków na Białorusi, Stowarzyszenie Łagierników-Żołnierzy Armii Krajowej oraz Konsulat Generalny RP w Grodnie z okazji zbliżającego się Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Akcja objęła swoim zasięgiem 19 miejscowości, w których uczestnicy objazdu zapalili znicze i pomodlili się przy grobach ponad dwustu żołnierzy AK, poległych za wolną Polskę w walce z niemieckim i sowieckim okupantem.

W objeździe mogił Żołnierzy Niezłomnych ogółem wzięło udział ponad sto działaczy ZPB, reprezentujących 11 oddziałów terenowych organizacji, w tym – przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB Anżelika Orechwo i członek Zarządu Głównego ZPB Andrzej Poczobut. W nawiedzaniu mogił żołnierzy AK uczestniczyli przedstawiciele organizacji, zrzeszających weteranów zbrojnego polskiego podziemia niepodległościowego, walczących o wolną Polskę z niemieckim i sowieckim okupantem podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Stowarzyszenie Łagierników-Żołnierzy AK z siedzibą w Warszawie reprezentowała delegacja tej organizacji na czele z prezesem Arturem Kondratem. Środowisko akowców z Białorusi było reprezentowane przez pułkownik Weronikę Sebastianowicz, prezes działającego przy ZPB Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej, a delegacji Konsulatu Generalnego RP w Grodnie przewodził osobiście szef placówki – konsul generalny Jarosław Książek, któremu w wyprawie po miejscach pochówku żołnierzy AK na Grodzieńszczyźnie towarzyszyła małżonka Elżbieta.

Objazd mogił żołnierzy AK stał się doskonałą wyjazdową lekcją historii dla uczniów klas maturalnych Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Grodnie, uczestniczących w akcji wraz ze swoim nauczycielem historii Sławomirem Olszewskim.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!