Europa Wiadomości

W Czechach powstaje projekt ustawy o organizacjach obronnych

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Ministerstwo Obrony Republiki Czeskiej utworzyło na Facebook grupę, w której obywatele i organizacje mogą zgłaszać pomysły i uwagi do powstającego projektu ustawy o organizacjach obronnych. Według przyjętego przez rząd czeski zamierzenia legislacyjnego projekt organizacji obronnych opiera się na dobrowolnym udziale obywateli. Organizacje (stowarzyszenia) obronne mają być cywilnymi organizacjami na zasadzie zarejestrowanych stowarzyszeń. Za organizację (stowarzyszenie) obronne będzie uważać się takie, którego celem, lub jednym z celów będzie przygotowanie członków i obywateli do pełnienia obowiązku obrony.

Organizacja obronna nie będzie mogła być związana z żadną partią polityczną ani ruchem politycznym i nie będzie miała prawa propagowania żadnego programu politycznego, który zmierzałby do łamania praw i swobód obywatelskich albo głosił hasła nacjonalistyczne lub nienawiść religijną bądź rasową, bądź też nienawiść wobec innej grupy ludzi. Współpraca organizacji (stowarzyszeń) obronnych z Armią Czeskiej Republiki jest przewidywana ale nie będzie obowiązkowa.

Takim organizacjom nie będą powierzone żadne szczególne uprawnienia, a ewentualną broń członkowie tych organizacji będą posiadać i nosić zgodnie z ustawą o broni i amunicji – tzn. na podstawie pozwoleń na broń poszczególnych członków, ewentualnie pozwolenia obiektowego wydanego organizacji. Członkowie stowarzyszeń obronnych nie będą posiadali prawa jawnego noszenie broni, nie będą też uprawnieni do prezentowania siebie jako członków sił zbrojnych. Z prawnego punktu widzenia ich status będzie zbliżony do statusu członków sportowych klubów strzeleckich.

Źródło: trybun.org.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!