Wiadomości

Ustawa o obronie Ojczyzny. MON: Chodzi o wzmocnienie Sił Zbrojnych RP

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

„To jest dokument spójny, który powstał w wyniku pracy zespołu w Ministerstwie Obrony Narodowej, ale też został omówiony podczas posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Jest to komitet Rady Ministrów. Jest to niewątpliwie instytucja, która w pracy Rady Ministrów odgrywa ważną rolę – najważniejszą. Chciałbym podziękować panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, gdyż powstanie tego projektu, jego uzgodnienie wymagało zaangażowania osoby o silnej pozycji politycznej. W ramach tego projektu, powstał przede wszystkim mechanizm, który daje możliwość pozyskania dodatkowych funduszy na uzbrojenie Wojska Polskiego, na modernizację wyposażenia Wojska Polskiego oraz na zwiększenie jego liczebności” – zaznaczył Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas prezentacji założeń ustawy o obronie Ojczyzny.

We wtorek, 26 października w Warszawie wicepremier Jarosław Kaczyński, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych oraz Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej przedstawili założenia projektu nowej ustawy o obronie Ojczyzny.

„Mamy do czynienia z dwoma przesłankami, dla których ta ustawa jest potrzebna. Pierwsza ma charakter mniej istotny, choć też jest ważna i ma charakter formalny. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony, bo Ojczyzny w tytule tej ustawy nie było jest z 1967 roku, oczywiście z licznymi poprawkami i zmianami, ale jednak to był środek komunizmu. Najwyższy czas by ją zmienić. Krótko mówiąc, jeżeli chcemy uniknąć tego najgorszego czyli wojny, to musimy działać zgodnie ze starą zasadą „jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny” – mówił podczas prezentacji założeń ustawy wicepremier Jarosław Kaczyński.

Nowa ustawa kompleksowo porządkuje przepisy dotyczące Sił Zbrojnych RP, zastępując kilkanaście aktów prawnych w tym m. in. ustawę z 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony.

„W ramach tego projektu, powstał przede wszystkim mechanizm, który daje możliwość pozyskania dodatkowych funduszy na uzbrojenie i na modernizację wyposażenia Wojska Polskiego oraz na zwiększenie jego liczebności. 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej to minimum. Obecne 2 proc. PKB na obronność to minimum, zgodne z wymaganiami NATO, które Polska już spełnia. Mechanizmy zapisane w projekcie ustawy dają rządowi możliwość zdynamizowania procesu modernizacji” – przekonywał szef MON prezentując założenia nowej ustawy.

Nowa ustawa ma uporządkować prawo. Znosi 14 aktów prawnych i wprowadza w zamian dużą regulację. Bardzo istotnym elementem jest mechanizm finansowania wojska, jego rozbudowy i pozyskiwania nowego uzbrojenia.

„Chodzi o to, żeby siły naszej armii i siła ognia, możliwość oddziaływania na duże odległości, żeby zdolność do projekcji siły zostały zwiększone wielokrotnie. To jest potężny wysiłek, ale jest w tej chwili nam potrzebny. Ta ustawa stwarza właśnie takie podstawy” – podkreślił wicepremier J. Kaczyński.

„Miejmy nadzieję, że nigdy do takiej potrzeby nie dojdzie, ale w razie potrzeby musimy mieć też możliwość naprawdę skutecznej obrony. I to przez dłuższy czas samodzielnie, bo mechanizm, który prowadzi do uruchomienia w pełni sił NATO, to są w dalszym ciągu bardzo potężne siły” – zaznaczył wicepremier Kaczyński.

Jak dodał podczas prezentacji ustawy minister Mariusz Błaszczak zostanie wprowadzone dodatkowe źródło finansowania sił zbrojnych.

„Po pierwsze większa liczba żołnierzy. Żeby ta liczba była większa, wprowadzimy prostsze mechanizmy rekrutacji, zwiększymy także zasób kadry rezerwowej. A więc wprowadzamy również przejrzysty system rodzajów służby wojskowej. Stworzymy system zachęt dla kandydatów do służby wojskowej. Również doprowadzimy do tego, że zasady awansu w siłach zbrojnych będą bardziej elastyczne, zlikwidujemy „szklany sufit” dla szeregowych i podoficerów. Zlikwidujemy bariery dla tych, którzy nie mogą wyjść z korpusu szeregowych, czy też przejść do korpusu oficerów” – wyjaśniał minister Mariusz Błaszczak.

„Nie przywracamy obowiązkowej służby wojskowe. Ja wiem, że wokół tej sprawy toczyły się dyskusje, ja zdaje sobie sprawę, że ta sprawa wzbudza też histeryczne reakcje. Do nowego projektu załączamy przepisy dziś obowiązujące. Zasadnicza służba jest zawieszona, ale wprowadzamy dobrowolną zasadniczą służbę wojskową” – podkreślił szef MON.

„Przygotowujemy podwyżki w przyszłym roku, więc uposażenie wzrośnie. Jednym z osiągnieć rządu PiS jest to, że ludzie młodzi nie płacą podatku. Przygotowane zostały także korzyści dla studentów uczelni wojskowych. Obecnie mają status podchorążych. Są ograniczenia w służbie podchorążych w sytuacjach kryzysowych, kiedy zmagaliśmy się z pandemią. Ich uposażenia są niższe niż żołnierzy zawodowych. Proponujemy, żeby studenci studiów wojskowych mieli takie uposażenia, jak uposażenia żołnierzy zawodowych” – zaznaczył minister Mariusz Błaszczak.

Przypisujemy kilka stopni wojskowych do jednego etatu.

„To zwiększa możliwość zdobycia doświadczenia na stanowisku. Dziś szeregowi i podoficerowi ubiegają się o miejsce na kursach. Także osoby spoza wojska. Wprowadzamy przepis, że pierwszeństwo do udziału w kursach będzie dla żołnierzy zawodowych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie” – podkreślił minister.

„Wprowadzany nowy stopień, starszy szeregowy specjalista. Chcemy wykorzystać ich wiedzę i umiejętności, w przypadku, w którym nie chcą być podoficerami z różnych przyczyn. Wprowadzamy nowy stopień wojskowy, co daje tej grupie tej możliwość awansu” – dodał.

„Wojska Obrony Cyberprzestrzeni – nie będzie to nowy rodzaj Sił Zbrojnych RP, będzie to nowy rodzaj wojsk. Tak, jak na przykład wojska inżynieryjne w ramach wojsk lądowych. Pracujemy na rzecz rozwoju wojsk obrony cyberprzestrzeni. To są zadania niezwykle istotne, jeżeli chodzi o odpowiedź na zagrożenia XXI wieku. Do służby w wybranych specjalnościach dopuszczone będą też osoby niepełnosprawne. Są to ludzie, którzy mają wybitne zdolności, którzy nie przeszliby komisji lekarskich, bo zdrowie nie pozwala im pełnić służby dajmy na to w wojskach lądowych” – mówił szef MON.

„Wprowadzamy nowe rozwiązania. Po pierwsze to świadczenie motywacyjne. To świadczenie motywacyjne dla tych, którzy chcą zostać w służbie po 25 latach. Zależy nam na tym, żeby doświadczeni żołnierze mogli pełnić dalej służbę. Wprowadzamy przepis, umożliwiający wypłatę normy mieszkaniowej za wybrany okres służby” – zaznaczył szef MON.

„Zintensyfikujemy ćwiczenia rezerwy. Liczymy na pasjonatów wojska, na pasjonatów militariów. To ludzie, którzy będą mieli szansę dołączyć do rezerwy aktywnej. To jest dobre dla nich oraz dla Wojska Polskiego. Dzięki temu mamy szersze grono wyszklonych żołnierzy, którzy są żołnierzami rezerwy, ale są wyszkoleni i mogą służyć w Wojsku Polskim” – podkreślił minister.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!