Wiadomości

Urząd Wojewódzki w Szczecinie uruchomił bezpłatną pomoc informacyjno-doardczą dla imigrantów spoza UE

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie ruszył punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, w którym można uzyskać informacje dotyczące: legalizacji pobytu w Polsce, sposobów legalnego zatrudnienia, przysługujących świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej.

Bezpłatna pomoc dla cudzoziemców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz bezpaństwowców i osób o nieokreślonym obywatelstwie realizowana jest w ramach projektu „Kompleksowy system wsparcia w zakresie adaptacji i integracji ze społeczeństwem obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego”, finansowanego z FAMI.

Punkt informacyjny w ZUW będzie czynny od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00, a w każdy poniedziałek od 8.00 do 18.00. Znajduje się na parterze, w holu głównym przy informacji. W ZUW działa już całodobowa, automatyczna infolinia dla cudzoziemców. Pod numerem tel. 91 44 12 000 można uzyskać informacje na temat sposobu składania wniosku o legalizację pobytu, zatrudnienia na terytorium Polski oraz Karty Polaka.

Wygląda na to, że Polska coraz pewniejszym krokiem zmierza ku przepaści…

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!