Wiadomości

Uruchomiono sieć badawczą 5G na Politechnice Łódzkiej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sieć badawcza 5G zainaugurowała w czwartek swoje funkcjonowanie na Politechnice Łódzkiej. Technologia 5G jest szansą na wiele innowacyjnych rozwiązań, związanych m.in. z tworzeniem inteligentnych miast i budynków – podkreśliła wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

„W czwartek rusza w Łodzi pierwszy w Polsce Digital Innovation Hub 5G – hub innowacji dla technologii 5G. To jedna z instytucji, która wpisuje się w ogólnoeuropejską sieć hubów innowacji cyfrowych. Będziemy chcieli testować tam rozwiązania dla inteligentnego miasta i budynków” – powiedziała wicepremier Emilewicz podczas wirtualnej inauguracji DIH5G na Politechnice Łódzkiej.

Uruchomiony Hub Innowacji Cyfrowej 5G (DIH5G) to swego rodzaju ekosystem łączący dostawców i odbiorców technologii w obszarze 5G oraz zapewniający pośrednictwo między przedsiębiorstwami będącymi klientami a dostawcami technologii oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi. W niedalekiej przyszłości DIH5G zapewni firmom dostęp do specjalistycznej infrastruktury umożliwiającej testowanie i walidację rozwiązań wykorzystujących technologię 5G.

Emilewicz poinformowała, że finansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju projekt jest efektem udanej współpracy administracji, nauki i biznesu. Współtworzą go resort rozwoju, Politechnika Łódzka, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy oraz szereg firm, m.in. Ericsson.

„Doświadczenie pandemii pokazało dobitnie, że pomyślne wejście w obszar nowych technologii i umiejętność ich kreatywnego wykorzystywania determinuje losy firm. A technologia 5G to szerszy horyzont sposobów działania. To szybszy internet, szybszy transfer danych, większe, nowe, bardziej nowoczesne usługi cyfrowe. Jej zastosowanie jest więc szansą na wiele innowacyjnych rozwiązań związanych m.in. z tworzeniem inteligentnych miast i budynków, czy też w takich dziedzinach, które czekają na swoje odkrycie” – podkreśliła minister rozwoju.

„Mam nadzieję, że w hubie będą mogły być testowane nowe rozwiązania, będą mogli uczyć się studenci, ale także będą mogły z tego korzystać firmy, aby zmieniać swoją organizację, aby dostarczać nowe cyfrowe usługi nie tylko dla Polski” – dodała Emilewicz.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski wskazał, że wdrożenie 5G jest przełomem, ponieważ – jak mówił – ta technologia wpisuje się w trend przyzwyczajeń i potrzeb. “5G jest narzędziem bardzo ważnym dla rozwoju gospodarczego kraju, dla rozwoju firm, rynku telekomunikacyjnego. Cały biznes i przemysł oparty o dane łączy się takimi technologiami jak 5G. Chcemy, żeby polskie firmy mogły z tej możliwości korzystać i budować na tym swoje biznesy” – zapewnił.

Badawcza część projektu obejmie skupiający 20 tys. studentów i pracowników kampus Politechniki Łódzkiej, który zdaniem rektora prof. Sławomira Wiaka jest dobrym odwzorowaniem małego miasta o rozbudowanej infrastrukturze.

„Zlokalizowanie sieci pilotażowej 5G w kampusie Politechniki pozwoli m.in. na testowanie rozwiązań typu inteligentny kampus i inteligentne miasto (Smart City). Sieć pilotażowa będzie służyć badaczom, studentom i przedsiębiorcom, co pozwoli na kreatywne i synergiczne wykorzystanie jej na rzecz rozwoju systemów 5G i ich zastosowań w Przemyśle 4.0. Będzie temu również sprzyjać współpraca z naukowcami reprezentującymi 12 dyscyplin naukowych” – powiedział prof. Wiak.

Prof. Sławomir Hausman poinformował, że w ramach realizacji sieci badawczej PŁ zaplanowano trzy usługi pilotażowe: testy interoperacyjności i wydajności; system e-zdrowie dla wspomagania osób niewidomych i słabowidzących oraz starszych w czynnościach życia codziennego i orientacji przestrzennej; komunikacja z dronami.

5G to najnowsza technologia łączności, która jest na etapie tzw. walidacji, czyli dokładnego sprawdzania parametrów technicznych sieci.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwić pięćdziesięcio -, a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnie wykorzystywanej sieci 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.

Komisja Europejska chce, by do końca 2020 r. sieć 5G działała przynajmniej w jednym mieście każdego kraju członkowskiego, a do 2025 r. powinny mieć ją wszystkie duże miasta w UE oraz główne szlaki transportowe. Główne parametry sieci 5G to 1 Gb/s transferu, a także opóźnienie mniejsze niż 5 milisekund oraz obsługa ponad 100 urządzeń na metr kwadratowy powierzchni.

Nauka w Polsce – PAP
autor: Bartłomiej Pawlak

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!