Historia

Uroczystości I rocznicy śmierci płk. Andrzeja Kiszki

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Pułkownik Andrzej Kiszka ps. “Dąb” był żołnierzem Narodowej Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Żołnierz Wyklęty, jeden z najdłużej ukrywających się z bronia w ręce przed okupantem komunistycznym. Został wyciągnięty prze UB z podziemnego bunkra na Lubelszczyźnie w roku 1961 r. Następnie przez wiele lat przebywał w komunistycznych więzieniach. Pan Pułkownik walczył nieprzerwanie z niemieckim i sowieckim okupantem o niepodległą Polskę. Był wieloletnim członkiem i członkiem honorowym Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin.

17 czerwca 2018 roku odbyły się uroczystości poświęcenia i odsłonięcia pomnika nagrobnego śp. płk. Andrzeja Kiszki ps. „Dąb”. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Rogowie.

Podczas uroczystej Mszy św., celebrowanej przez ks. Proboszcza kan. Grzegorza Augustyna Kalamarza były obecne poczty sztandarowe Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (w którym stanął m.in. wnuk Pana Pułkownika – Tomasz Trykacz) oraz 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Modlitwę obozową „O Panie, któryś jest na niebie” pięknie zaśpiewał Romuald Szmyt. Po Mszy św. odbyło się poświęcenie pomnika nagrobnego oraz modlitwa w intencji płk. Andrzeja Kiszki na cmentarzu w Rogowie. Poświęcenia dokonał ks. kan. Kazimierz Łukjaniuk, duszpasterz środowisk kresowych oraz Armii Krajowej. Mirosław Berezowski, jeden z organizatorów, opisał szczegółowo każdy motyw pomnika nagrobnego oraz przekazał wszelkie informacje dot. tablicy informacyjnej o śp. płk. Andrzeju Kiszce, która znajdzie się przed wejściem na cmentarz w Rogowie. Przedstawiono także biogram naszego Bohatera.

Odmówiono modlitwę Narodowych Sił Zbrojnych, następnie Grzegorz Kozak przypomniał, że pomnik nagrobny został sfinansowany ze zbiórki publicznej „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”, organizowanej przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego. Wolontariuszami tej zbiórki byli m.in. członkowie Okręgu Szczecin ZŻNSZ oraz osoby ze środowisk patriotycznych z Pomorza Zachodniego, w tym także kibice Pogoni Szczecin.

Głos zabrał także Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członek Okręgu Szczecin ZŻNSZ – Sylwester Chruszcz. Po uroczystości na cmentarzu w Rogowie, na boisku w Siennie Dolnym, a więc w miejscu zamieszkania naszego Bohatera, zorganizowano spotkanie wspomnieniowe wraz z poczęstunkiem przygotowanym przez społeczność lokalną z Sienna Dolnego i Nowogardu. Dodatkowo oprócz członków i sympatyków Okręgu Szczecin ZŻNSZ obecne były także delegacje ONR i MW.

Pomnik nagrobny został wykonany przez Zakład Kamieniarski Ryszarda Śmigla z Nowogardu, a specjalne podziękowania należą się Kindze Greli z Patriotycznej Pogoni Szczecin, za wsparcie przy projekcie nagrobku.

Andrzej Kiszka ps. “Dąb” – Żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej w oddziale Franciszka Przysiężniaka „Ojca Jana”. Następnie żołnierz w oddziale Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka”, a po jego śmierci w oddziale NZW Adama Kuszy „Garbatego”. Ukrywał się przed okupantem sowieckim do 31 grudnia 1961 r., kiedy został aresztowany w swoim podziemnym bunkrze w lesie. Skazany na dożywotne więzienie, zamienione następnie na 15 lat. Wyrok odbywał m.in. w Strzelcach Opolskich i Potulicach. Zwolniony warunkowo z więzienia w sierpniu 1971 r.

Był jednym z najdłużej ukrywających się żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Płk. Andrzej Kiszka jest wzorem wytrwałości w walce o wolność i suwerenność Polski, wzorem cnót wojskowych i obywatelskich. Przez całe życie był wierny złożonej przysiędze i nigdy nie zboczył z drogi służby dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Władze III Rzeczypospolitej uhonorowały Andrzeja Kiszkę: Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, Krzyżem Partyzanckim i Krzyżem Armii Krajowej. Prezydent Lech Kaczyński 1 sierpnia 2007 r. odznaczył Kiszkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!