Wiadomości

Pracodawca z Chin zatrudniał nielegalnie Azjatów

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sporo pisaliśmy ostatnio o coraz większej liczbie imigrantów osiedlających się w Polsce, równocześnie obserwujemy tu wzrost „szarej strefy”. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli w miniony czwartek (14.06.2017 r.) zatrzymali pracujących nielegalnie siedmiu obywateli Chin i obywatela Wietnamu. Ukarany zostanie także właściciel firmy – również obywatel Chin, który powierzył cudzoziemcom nielegalne wykonywanie pracy.

Funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzenia wykonywania im pracy w jednej z hurtowni spożywczych w Belsku Dużym (pow. grójecki). Kontrola wykazała, że pracodawca, będący obywatelem Chin, nie dopełnił wymaganych prawem formalności wobec 10 zatrudnionych przez siebie Azjatów (nie zawarł z nimi umów), a tym samym powierzył im nielegalnie pracę. Dodatkowo 8 cudzoziemców pracowało bez zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, które nie zostało wpisane do ewidencji oświadczeń.

Postępowania administracyjne przeprowadzone wobec nielegalnie pracujących obcokrajowców zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących ich do powrotu w ciągu 30 dni z rocznym zakazem ponownego wjazdu na teren naszego kraju i państw Schengen. Ponadto Azjaci zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 1 000 złotych każdy.

Natomiast pracodawcy za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom grozi kara grzywny do 30 000 złotych.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!