Wiadomości

UOKiK nałożył na Gazprom 29 mld złotych kary. Polski sąd uchylił decyzję

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję Urzędu Ochrony Kontroli Konkurencji i Konsumentów w sprawie nałożenia kar na Gazprom i pięć spółek odpowiedzialnych za budowę gazociągu Nord Stream 2. UOKiK odpowiada, że złoży w tej sprawie apelację.

Postępowanie w sprawie nałożenia kary na Gazprom i pięć spółek (Engie Energy, Uniper, OMV, Shell oraz Wintershall) za utworzenie spółki odpowiedzialnej za budowę i eksploatację gazociągu Nord Stream 2 bez wymaganej zgody Prezesa UOKiK zostało wszczęte w maju 2018 r. Dwa lata później nałożone zostały kary finansowe w wysokości ponad 29 miliardów zł kary na Gazprom i ponad 234 miliony zł na pozostałe podmioty uczestniczące w przedsięwzięciu.

Gazprom postanowił odwołać się od tego rozstrzygnięcia. Jak się okazało, skutecznie – 21 listopada 2022 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił wydaną przez UOKiK decyzję. Zaskoczenia tą decyzją nie ukrywał prezes UOKiK, Tomasz Chróstny

– Z zaskoczeniem przyjmujemy wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd uznał, iż bez względu na zebrany materiał dowodowy oraz przedstawione skutki dla konkurencji zasadnicza jest ocena, czy doszło do formalnego utworzenia joint venture. W przedstawionej ustnie opinii Sądu podmioty biorące udział w utworzeniu Nord Stream 2 nie utworzyły nowego, wspólnego przedsiębiorcy i poza kompetencją Urzędu pozostaje ocena skutków wyrządzonych gospodarce, jak i to czy próbowali oni omijać prawo. Dziś zagrożenia, o których mówiliśmy przedstawiając decyzję, widoczne są gołym okiem nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Dostrzegając wówczas te zagrożenia, podjęliśmy działania, stosownie do naszych kompetencji, aby powstrzymać ten niebezpieczny dla Polski i Europy projekt – skomentował Tomasz Chróstny.

Tomasz Chróstny poinformował jednak, że UOKiK poprosi o pisemne uzasadnienie wyroku, a następnie złoży apelację w tej sprawie.

Od decyzji Prezesa UOKiK przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a od wyroku SOKiK – apelacja do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Możliwe jest również złożenie skargi kasacyjnej od wyroku SA do Sądu Najwyższego.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!