Polska Wiadomości

Ukraińcy chcą głosować w polskich wyborach samorządowych

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Skrajna lewica z sejmu zaczęła dyskusję nad tym, czy w polskich wyborach samorządowych mogą głosować osoby spoza UE i Wielkiej Brytanii. Głównie chodzi o Ukraińców.

Ukraińcy chcą głosować w polskich wyborach samorządowych. Obecnie w polskich wyborach samorządowych mogą głosować nie-Polacy, jeśli są obywatelami Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii. Wynika to z prawa unijnego, choć gdy ta zmiana była wprowadzana w Polsce, to budziła spore kontrowersje i zastanawiano się, czy nie łamie się w ten sposób Konstytucji.

Konstytucja RP w art. 62 ust. 1 mówi: „Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat”.

Teraz, przy okazji nowych wyborów samorządowych, znów pojawiają się pomysły, by po raz kolejny rozszerzyć grupę osób, które mogą oddawać głosy, o obywateli spoza UE i Wielkiej Brytanii.

Związek Ukraińców w Polsce podjął starania o to, by ukraińscy uchodźcy w Polsce mogli głosować w wyborach samorządowych. „Dziś Ukraińcy nie mają praw wyborczych w Polsce, ale UE nie zakazuje przyznania takiego prawa cudzoziemcom w wyborach lokalnych. Uchodźcy z Ukrainy do 30 czerwca tego roku będą mogli korzystać z ułatwień m.in. w osiedlaniu się, podejmowaniu pracy i uzyskiwaniu świadczeń socjalnych w Polsce”pisze rp.pl.

Sprawa na ten moment budzi spore kontrowersje, ale nie oznacza to, że nie ma swoich zwolenników w Sejmie. Za umożliwienia głosowania Ukraińcom optuje Lewica.

Przez jakiś czas w Internecie można było przeczytać, że Ukraińcy będą mogli głosować w polskich wyborach, bo przyznawano im numery PESEL. Jest to jednak fejk nius. PESEL uprawnia m.in. do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale nie do wzięcia udziału w wyborach.

NASZ KOMENTARZ: Przyznanie Ukraińcom praw wyborczych bez posiadania obywatelstwa będzie milowym krokiem do budowy Ukropolin. Dotychczas była to teoria spiskowa i oby taką pozostała.

Polecamy również: Francuzi walczą z ideologią gender i seksualizacją dzieci przez sodomitów

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!