Wiadomości

Ukraina zapowiada zajęcie majątku „Gazpromu”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Rząd Ukrainy poinformował o rozpoczęciu procesu opisywania i zajmowania majątku rosyjskiego „Gazpromu”. Powołuje się on przy tym na decyzję Komitetu Antymonopolowego z 2016 roku, a także na postanowienia Arbitrażu Sztokholmskiego.

Premier Ukrainy, Wołodymir Hrojsman przypomniał, że „Gazprom” winien zastosować się do postanowienia Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie, a także do decyzji antymonopolowych organów Ukrainy oraz ukraińskich sądów.

W styczniu 2016 roku Komitet Antymonopolowy Ukrainy nałożył na „Gazprom” karę w wysokości 86 miliardów hrywien w związku z wykorzystywaniem pozycji monopolisty na rynku gazu ziemnego.

Suma ta od tego czasu uległa podwojeniu i obecnie Ukraina domaga się od „Gazpromu” z tego tytułu 171.931.854 000,00 hrywien.

Z „Gazpromem” w spór sądowy wdał się ukraiński „Naftogaz”. 22 grudnia  Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydał orzeczenie w sprawie wykonywania zobowiązań wynikających z kontraktu na dostawy rosyjskiego gazu na Ukrainę, zawartego w 2009 roku na okres 10 lat.

Trybunał odrzucił wielomiliardowe roszczenia „Gazpromu” z tytułu klauzuli take or pay, urynkowił zasady bilateralnej współpracy gazowej poprzez modyfikację formuły cenowej, zmniejszył zobowiązania kontraktowe strony ukraińskiej oraz zniósł klauzulę reeksportu.

Z kolei 28 lutego 2018 roku „Naftohazowi” przyznane zostało odszkodowanie w wysokości 4,63 miliarda USD za to, że „Gazprom” nie dostarczył uzgodnionej ilości gazu do tranzytu

/hromadske.com/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!