Wiadomości

Senator Jan Żaryn złożył trzy poprawki do ustawy degradacyjnej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Senator prof. Jan Żaryn z Prawa i Sprawiedliwości złożył w środę trzy poprawki do tzw. ustawy degradacyjnej. Zakładają one m.in., że pozbawienie stopnia wojskowego oznaczałoby również odebranie „orderów, odznaczeń i tytułów honorowych”. Senator chce, by ustawa objęła też prokuratorów i sędziów okresu stanu wojennego.

W środę Senat debatuje nad tzw. ustawą degradacyjną. Zakłada ona możliwość pozbawiania stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą „sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu”. Przepisy te dotyczą m.in. generałów Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka.

Podczas debaty senator Żaryn złożył trzy poprawki do ustawy. Pierwsza z nich zakłada, by wraz ze stopniami wojskowymi, osoby objęte nowymi przepisami były pozbawiane też „orderów, odznaczeń i tytułów honorowych”. Zdaniem sen. Żaryna, należałoby uwzględnić to już w tytule ustawy. „Musi być jakaś logiczna konsekwencja. Pozbawienie stopnia wojskowego jest podważeniem racji, dla których otrzymywało się odznaczenia wojskowe” – mówił.

Druga poprawka zmieniałaby zapis, który mówi o tym, że stopnia wojskowego pozbawiani byliby również ci, którzy: „sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu będąc sędziami lub prokuratorami w organach Wojskowej Służby Sprawiedliwości lub w jednostkach podległych wydawali wyroki w latach 1943–1956 wobec żołnierzy i osób cywilnych ze względu na ich działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski, albo oskarżali ich w tych sprawach”. Prof. Żaryn zaproponował, by wspomniana data sięgała lat osiemdziesiątych i objęła też sędziów i prokuratorów stanu wojennego.

Trzecia poprawka zakłada zmianę zapisu mówiącego o tym, że postępowanie ws. odebrania stopnia wojskowego, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem, może być wznowione w ciągu pięciu lat m.in. w sytuacji „gdy dowody w sprawie okazały się fałszywe lub ujawniono okoliczności, które nie były wcześniej znane”.

Według senatora Żaryna, ograniczenia tego czasu należałoby wydłużyć.

„Bardzo dużo państw, a szczególnie ich wywiady chronią dokumentację. Na dzień dzisiejszy nie wiemy ilu było >>generałów Kuklińskich<< w dziejach Ludowego Wojska Polskiego; trzeba im dać szansę” – powiedział senator PiS. /Radio Maryja/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!