Wiadomości

Ukraina. Polecono zbadanie statutu Kościoła “promoskiewskiego”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy wydała zalecenia dot. Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego.

Przeprowadzenie ekspertyzy Statutu Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego (UKP PM) i sprawdzenie prawomocności korzystania przezeń z Ławry Kijowsko-Pieczerskiej – to jedno z zaleceń, jakie Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RNBO) postawiła przed instytucjami rządowymi tego kraju. Jak podaje KAI, na posiedzeniu 1 grudnia w Kijowie rozpatrzyła ona liczne przypadki powiązań różnych kół religijnych na Ukrainie z państwem-agresorem.

Członkowie Rady rozpatrzyli “działalność organizacji religijnych na terytorium Ukrainy w warunkach wojskowej agresji Federacji Rosyjskiej przeciw Ukrainie w celu zapewnienia niezależności duchowej, niedopuszczenia do rozłamu w społeczeństwie na gruncie religijnym, sprzyjania konsolidacji społeczeństwa ukraińskiego oraz obrony interesów narodowych”. Z myślą o przestrzeganiu i wypełnianiu tych punktów opracowano 6-punktowe polecenia dla różnych instytucji rządowych.

Gabinet Ministrów Ukrainy ma w ciągu dwóch miesięcy przygotować i wnieść pod obrady Rady Najwyższej projekt ustawy w sprawie uniemożliwienia działalności w kraju organizacji religijnych afiliowanych do ośrodków wpływu w Federacji Rosyjskiej, zgodnie z normami prawa międzynarodowego w dziedzinie wolności sumienia oraz ze zobowiązaniami Ukrainy związanymi z jej członkostwem w Radzie Europy.

Rząd ma również niezwłocznie doprowadzić do włączenia Państwowej Służby ds. Polityki Etnicznej i Wolności Sumienia do centralnych organów władzy wykonawczej, których działalność ukierunkowuje i koordynuje bezpośrednio Gabinet Ministrów. Dotyczy to także oddziałów tej Służby w terenie i ich włączenia w miejscowe organy władzy państwowej. I wreszcie rząd ma w ciągu 2 miesięcy sprawdzić istnienie podstaw prawnych i przestrzegania warunków korzystania przez organizacje religijne z majątku znajdującego się na terenie Narodowego Kijowsko-Pieczerskiego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego (Ławry Kijowsko-Pieczerskiej).Wspomniana Służba ma w ciągu 2 miesięcy przeprowadzić, zgodnie z Ustawą “O wolności sumienia i organizacjach religijnych”, ekspertyzę religioznawczą Statutu o zarządzaniu UKP PM pod kątem istnienia jego powiązań kościelno-kanonicznych z Patriarchatem Moskiewskim oraz konieczności użycia środków przewidzianych przez prawo.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) wraz z Narodową Policją Ukrainy i innymi organami państwowymi, odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa narodowego, mają zaktywizować działania na rzecz ujawnienia i przeciwdziałania działalności wywrotowej rosyjskich służb specjalnych w religijnym środowisku kraju.

RNBO zaleciła poparcie zgłoszonych przez SBU propozycji w sprawie zastosowania specjalnych osobistych ograniczeń gospodarczych i innych sankcji. Należy też użyć takich sankcji wobec osób fizycznych. I wreszcie Gabinet Ministrów wraz z SBU i Narodowym Bankiem Ukrainy mają zapewnić realizację i monitorowanie ich skuteczności, przewidzianych w poprzednim punkcie.

/KAI/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!