Historia Wiadomości

Ujawniamy największy sekret rtm. Pileckiego – już przed wojną posiadał stopień kapitana!

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Witold Pilecki za swoją misję w Auschwitz, został awansowany do stopnia rotmistrza 11 listopada 1943 r. Jego późniejsze zasługi, takie jak heroiczna walka w Powstaniu Warszawskim, nie zostały już uhonorowane awansem. Dopiero w 2003 r. Pilecki pośmiertnie został odznaczony tytułem pułkownika. Jednak tytuł rotmistrza tak bardzo przylgnął do naszego bohatera, że do dzisiaj jest najczęściej używany w odniesieniu do Witolda Pileckiego.

W 1945 r. rtm. Pilecki przekazał zapiski z Oświęcimia oraz inne materiały generałowi Tadeuszowi Pełczyńskiemu. Te dokumenty znajdują się w archiwum Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wśród nich można znaleźć kartkę, na której Witold Pilecki zdradził sekret, o którym nie mówił nawet najbliższym. Okazuje się, że już przed II wojną światową Pilecki działał w zakonspirowanej komórce wojskowej gdzie uzyskał tytuł kapitana. Rotmistrz jest odpowiednikiem stopnia kapitana w kawalerii, a więc za swoją niezwykłą misję w piekle obozu koncentracyjnego, Witold Pilecki otrzymał tytuł, który i tak już posiadał! Ten niesamowicie skromny człowiek nigdy nie żalił się z tego powodu i nie domagał się wyższego odznaczenia. Całą sprawę opisał w następujących słowach:

,,Od trzech gwiazdek kapitana w 1938 r. do takich samych trzech gwiazdek rotmistrza
w 1943 r. – długą i dostatecznie trudną przebyłem drogę. Pracując przed wojną 39 r. pod przybranym nazwiskiem w pewnej komórce awansuję na rzecz pseudonimu. Na zewnątrz dla lepszego zamaskowania mam szyld: ppor. Rez. 26 p. uł. (…)W lutym 44 r. w mieszkaniu kpt. Czapli Kazimierza /Królewska 1/8 / w obecności mego b.d-cy z frontu, mjr. Gawryłkiewicza Mieczysława, oraz mego b.d-cy z pułku rtm. Bargla Zygmunta, został mnie odczytany ,,dodatek z dn. 19.II..44” do rozkazu Nr. 113 – którym zostaję awansowany do stopnia rotmistrza ze starszeństwem 11.XI.43. Wreszcie więc siebie dopędziłem. Wszystko jest w porządku. Przed wojną 39 r. nie pracowałem na korzyść mego nazwiska” (Studium Polski Podziemnej, Relacje BI 874 – Pilecki Witold, k. 142).

O kulisach odkrycia tego dokumentu oraz o powstających publikacjach dotyczących rtm. Pileckiego dr Anna Mandrela opowiedziała wczoraj podczas wywiadu na kanale Media Narodowe.

Wydanie książki dotyczącej ostatnich lat życia rtm. Pileckiego można wesprzeć na portalu zrzutka.pl:

https://zrzutka.pl/dlabohatera

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!