Wiadomości

Uchodźcy z Czeczenii skarżą Polskę do Strasburga, bo nie wpuszczono ich do naszego kraju (w tle – Soros)

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Uchodźcy skarżą nasz kraj do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Skargę złożyły trzy rodziny z Czeczenii, ponieważ nie zostały wpuszczone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Czeczeni skarżą się, że kilkakrotnie składali wnioski o azyl w Polsce, jednak za każdym razem byli odsyłani do Białorusi. Już wcześniej Europejski Trybunał nakazał polskim władzom, by w przypadku tych osób nie odsyłać ich na Białoruś.

„W skargach do Trybunału pełnomocnicy cudzoziemców zarzucili polskim władzom naruszenie szeregu przepisów Konwencji. Wskazali m.in. na naruszenie zakazu zbiorowego wydalenia, co polegało na odesłaniu skarżących na Białoruś bez uwzględnienia ich indywidualnej sytuacji, mimo iż deklarowali obawę przed prześladowaniami. Zarzucili również organom Straży Granicznej spowodowanie zagrożenia odesłania skarżących z Białorusi do Czeczenii, gdzie mogliby zostać poddani torturom.” – informuje finansowana przez Sorosa Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Trybunał zwrócił się do polskich władz o przedstawienie swojego stanowiska odnośnie do przedstawionych zarzutów. Cudzoziemcy są reprezentowani przez adwokatów z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, prawnika Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz białoruskiego obrońcę praw człowieka.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz straż graniczna informują, że przekazały sprawę pełnomocnikowi MSZ ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Proponujemy ze swej strony, by owi uchodźcy zasiedlili rezydencje Georga Sorosa i w nich zamieszkali. Ciekawe, czy wykaże się on wówczas odpowiednią otwartością i troską o prawa człowieka?

/wk, ndie.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!