Gospodarka Polska Wiadomości

Tusk zadłuża Polskę znacznie szybciej od PiS

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Tylko w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2024 roku wydatki budżetu państwa wyniosły 264 miliardy złotych, co oznacza wzrost o 70 miliardów złotych w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Oznacza to znaczny wzrost zadłużenia, spowodowany polityką nowego rządu. Sprawę opisał portal kresy.pl.

Tusk zadłuża Polskę znacznie szybciej od PiS. Deficyt budżetowy po kwietniu 2024 roku wyniósł niemal 40 miliardów złotych, co jest czterokrotnie większą wartością w porównaniu z deficytem w analogicznym okresie ubiegłego roku. To najgorszy wynik od co najmniej dekady.

Spora część wzrostu wydatków to efekt rozwiązań wprowadzonych przez poprzedni rząd, takich jak podniesienie świadczenia na dzieci z 500 zł do 800 zł miesięcznie. Jednak rząd Donalda Tuska także wprowadził nowe inicjatywy zwiększające wydatki budżetowe.

Rząd Donalda Tuska wdrożył  rozwiązania, które obciążają budżet państwa, takie jak podwyżka wynagrodzeń nauczycieli o 30 procent (szacunkowy koszt to 12-13 miliardów złotych) oraz 20-procentowa podwyżka płac dla pozostałych pracowników sfery budżetowej. Dodatkowo, wyższa waloryzacja rent i emerytur również stanowi istotne obciążenie finansowe.

Jakby tego było mało, Polska stoi również przed ogromnymi wydatkami związanymi z inwestycjami w obronność oraz koniecznością obsługi zadłużenia. W ustawie budżetowej na 2024 rok założono, że limit kosztów obsługi długu Skarbu Państwa wyniesie 66,5 miliarda złotych.

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2023 roku wyniósł 5,1 proc. PKB. Taka wysokość wskaźnika zadłużenia w 2023 roku oznacza, że Polsce może grozić tzw. procedura nadmiernego deficytu. Jest ona uruchamiana na wniosek Komisji Europejskiej, jeśli w danym kraju członkowskim Unii Europejskiej deficyt przekroczy 3 proc. PKB.

NASZ KOMENTARZ: PiS zadłużało Polskę, lecz mimo wszystko coś było za te pieniądze budowane. Obecny rząd zadłuża się jeszcze bardziej, jednocześnie podwyższając podatki i tnąc kluczowe oraz potrzebne Polakom inwestycje. Jest to działalność stricte antypolska.

Polecamy również: Żołnierz służący na granicy z Białorusią ujawnił katastrofalną sytuację

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!