Wiadomości

Trybunał Konstytucyjny zawiesił uchwałę Sądu Najwyższego

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Trybunał Konstytucyjny nie ma wątpliwości! Powołując się na prerogatywę prezydencką i zapisy o TK zawiesza ubiegłotygodniową uchwałę Sądu Najwyższego! – czytamy na portalu wPolityce.pl.

„Kompetencja do orzekania przez sędziego powołanego przez prezydenta na wniosek obecnej KRS nie może być ograniczana; orzeczenia wydane przez składy orzekające, w których zasiadali tacy sędziowie, mają moc obowiązującą. Do czasu rozstrzygnięcia wniosku marszałek Sejmu ws. sporu kompetencyjnego – wstrzymane jest stosowanie uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia – począwszy od dnia jej wydania” – informuje Trybunał Konstytucyjny.

Tak więc Trybunał Konstytucyjny postanowił do czasu rozstrzygnięcia sprawy (sygn. Kpt 1/20) wstrzymać wykonywanie przez Sąd Najwyższy kompetencji do wydawania uchwał, „jeżeli miałyby dotyczyć zgodności z prawem krajowym, międzynarodowym oraz orzecznictwem sądów międzynarodowych”: składu KRS, trybu przedstawiania Prezydentowi RP kandydatów na sędziego, konstytucyjnego prawa prezydenta do powoływania sędziów oraz ich kompetencji do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Orzeczenie zapadło zdecydowaną większością głosów.

/wpolityce.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!