Felietony

Trwa formowanie batalionu zmechanizowanego, który stacjonować będzie w Białej Podlaskiej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Zbliża się do końca formowanie batalionu zmechanizowanego, który będzie stacjonować w Białej Podlaskiej. To powrót po kilkunastu latach. Wcześniej w Białej Podlaskiej znajdował się garnizon typowo lotniczy. Teraz w mieście na wschodzie Polski będzie miał swoją siedzibę batalion zmechanizowany. Jego kompletowanie rozpoczęło się we wrześniu ubiegłego roku. Batalion będzie podporządkowany 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej – pisze na portalu Polska Zbrojna Piotr Raszewski.

– Ta brygada, jak wszystkie w 18 Dywizji, składa się z czterech batalionów bojowych. Dwa z nich, z Chełma i Zamościa, które wchodziły wcześniej w skład warszawskiej jednostki, przyjęła w podporządkowanie 19 Lubelska Brygada Zmechanizowana. Ten, który powstaje w Białej Podlaskiej, będzie więc uzupełniał tę lukę – mówi gen. dyw. Jarosław Gromadziński, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej, której podlega 1 Warszawska Brygada Pancerna.

Żołnierze nowego batalionu stacjonują teraz w Wesołej, przygotowując się do przenosin do Białej Podlaskiej. Dowódcy podkreślają, że pododdział jest budowany w oparciu o wojskowych, którzy pochodzą z terenów południowego Podlasia.

– Już pierwsze kwalifikacje pokazały, że potencjał tego regionu jest ogromny. Zgłosiło się wielu chętnych, także specjalistów, np. kierowców i mechaników. Wielu z nich pochodzi z tamtych terenów, ale do tej pory służyli w innych jednostkach i chcieliby wrócić w swoje rodzinne strony – mówi gen. bryg. Jarosław Górowski, dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej.

Powołane jest już dowództwo i sztab batalionu, a w trakcie kompletowania są poszczególne pododdziały. Cały czas trwają też szkolenia żołnierzy, którzy sukcesywnie zasilają bialską jednostkę.

– Nasi żołnierze od początku roku uczestniczą w szkoleniach specjalistycznych, na przykład dla kierowców i działonowych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, ale też w brygadzie, gdzie szkolą się pod okiem wyspecjalizowanych pododdziałów – mówi ppłk Marcin Zimny, dowódca batalionu zmechanizowanego z Białej Podlaskiej. Głównym uzbrojeniem mają być bojowe wozy piechoty, natomiast kompania wsparcia będzie dysponowała moździerzami samobieżnymi Rak.

Dowództwo 1 Warszawskiej Brygady Pancernej chce, by nowy batalion przeniósł się do Białej Podlaskiej w pierwszym półroczu. Jednostka zajmie tereny byłego wojskowego lotniska. Na miejscu trwają intensywne prace, by przygotować niezbędną infrastrukturę. Początkowo żołnierze będą stacjonowali w miasteczku kontenerowym.

– Dla nas to żadna przeszkoda. Część z nas brała już przecież udział w różnego rodzaju misyjnych wyjazdach zagranicznych, na których funkcjonuje się właśnie w takich miasteczkach, wyposażonych w pełne zaplecze sanitarne i magazynowe. Taki camp umożliwia normalne działanie pododdziału – zapewnia ppłk Marcin Zimny.

– Chcemy, aby jeszcze w tym roku do Białej Podlaskiej przeniosło się około pięciuset żołnierzy – dodaje.

Dowództwo 18 Dywizji podkreśla, że ulokowanie w Białej Podlaskiej batalionu to dopiero początek tworzenia dużego i silnego garnizonu. Docelowo będzie tu stacjonowało około 2,5 tysiąca żołnierzy, a na terenie liczącym ponad 600 hektarów powstanie dywizyjny ośrodek szkolenia.

Więcej:

18. Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka, o czym pisaliśmy wielokrotnie na naszych łamach, powołana została do istnienia na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr Z-65/Org./P1 oraz Nr Z-66/ZOiU-P1 z dnia 5 września 2018 roku. W okresie do września 2019 roku utworzone zostały sztab oraz 18. Batalion Dowodzenia, które stacjonują w Siedlcach.

Z dniem 29 sierpnia 2019 roku przejęła ona w podporządkowanie 1. Warszawską Brygadę Pancerną, która do tej pory podlegała 16. Dywizji Zmechanizowanej, oraz 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich, będącą jednostką podporządkowaną bezpośrednio Dowódcy Wojsk Lądowych.

17 września 2019 roku rozpoczęło się formowanie 18. Pułku Logistycznego. Formowany na bazie bazie Warsztatów Technicznych mających siedzibę w Łomży pułk, którego dowódcą został płk Paweł Gałązka, będzie docelowo składał się z trzech batalionów: transportowego, remontowego i zabezpieczenia.

– Dzięki temu, że powstał on na bazie warsztatów technicznych, już dziś posiada zdolności remontowe i obsługowe. Poza batalionem remontowym, w skład pułku wejdą także bataliony transportowy i zabezpieczenia. Nowa jednostka powstaje zatem poprzez rozbudowę istniejącej struktury – mówił w grudniu 2019 roku gen. Jarosław Gromadziński w wywiadzie dla „Nowej Techniki Wojskowej”.

W ramach kwalifikacji do służby w 18 Pułku Logistycznym w ciągu kilku tygodni br. zgłosiło się kilkuset ochotników…

Już wcześniej, mianowicie w czerwcu 2019 roku przystąpiono do formowania 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, która otrzymała imię Generała Franciszka Kleeberga. Jej dowódcą mianowany został płk Michał Rohde. Utworzono sztab, który stacjonuje w Lublinie i który przejął w podporządkowanie stacjonujący w tym samym mieście Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady, który aktualnie funkcjonuje jako 19 Batalion Dowodzenia.

Z dniem 1 października 2019 roku 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana przejęła w podporządkowanie jednostki, które stacjonują w Chełmie i Zamościu, a które dotąd podporządkowane były 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej. Te jednostki to:

Z dniem 1 października 2019 roku 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana przejęła w podporządkowanie jednostki, które stacjonują w Chełmie i Zamościu, a które dotąd podporządkowane były 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej. Te jednostki to:

☑️ 1 Kołobrzeski Batalion Zmechanizowany w Chełmie
☑️ 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany w Zamościu
☑️ Chełmski Dywizjon Artylerii Samobieżnej w Chełmie

1 Kołobrzeski Batalion Zmechanizowany otrzymał nazwę 19 Batalion Zmechanizowany, a Chełmski Dywizjon Artylerii Samobieżnej to dziś 19 Dywizjon Artylerii Samobieżnej. Jeszcze w roku 2019 przystąpiono do formowania w Lublinie 19 Dywizjonu Przeciwlotniczego, a 25 maja 2020 roku – 19 Batalionu Czołgów, który również formowany jest w Lublinie.

W sierpniu br. lubelski batalion czołgów otrzymał pierwsze czołgi, a tamtejszy dywizjon przeciwlotniczy na początku listopada otrzymał pierwsze zestawy przeciwlotnicze Poprad. Rozpoczęto też formowanie w Lublinie batalionu logistycznego.

– Dzięki wykorzystanej infrastrukturze, istniejącej w Lublinie, formowanie brygady nie wiąże się z wielkimi nakładami finansowymi – powiedział w grudniu 2019 roku w rozmowie z „Nową Techniką Wojskową” gen. Gromadziński.

– W końcowym etapie tworzenia lubelskiej brygady w Chełmie zaplanowano utworzenie nowej kompanii saperów, a w miejscowości Zamość nowej kompanii rozpoznawczej. W okresie tym nastąpi także przejęcie od 21. Brygady Strzelców Podhalańskich batalionu czołgów z Żurawicy – dodał gen. Gromadziński.

– Oba bataliony czołgów z 19. Brygady zostaną wyposażone w wyremontowane i zmodyfikowane czołgi T-72, których dostawy mogą nastąpić dzięki realizacji umowy podpisanej w tym roku z zakładem „Bumar-Łabędy”. Natomiast oba bataliony zmechanizowane lubelskiej brygady, które uzbrojone są w wozy BWP-1, mają zostać przezbrojone docelowo w Borsuki. Co warto podkreślić, 19. Brygada ma stać się ich pierwszym użytkownikiem – podkreślił dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Dowodzona przez gen. bryg. Jarosława Górowskiego 1. Warszawska Brygada Pancerna po przekazaniu 19. Lubelskiej Brygadzie Zmechanizowanej dwóch batalionów zmechanizowanych (z Chełma i Zamościa) oraz Chełmskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej miała odtąd w swoim składzie:

Pododdziały stacjonujące w garnizonie Wesoła:
dowództwo i sztab;
1 batalion czołgów;
2 batalion czołgów;
batalion dowodzenia;
batalion logistyczny;
patrol saperski nr 17.
Pododdziały stacjonujące w garnizonie Siedlce:
dywizjon przeciwlotniczy;
kompania saperów;
kompania rozpoznawcza.
Pododdziały stacjonujące w garnizonie Chełm:
patrol saperski nr 35.

– W brygadzie pancernej zasadnicze zmiany nastąpią w związku z formowaniem dwóch nowych batalionów zmechanizowanych oraz nowego dywizjonu artylerii samobieżnej. W pierwszej kolejności powstanie batalion zmechanizowany w kompleksie koszarowym po dawnym lotnisku wojskowym w Białej Podlaskiej, który zostanie wyposażony początkowo w BWP-1, a docelowo w Borsuki. Kolejnym krokiem będzie przeniesienie w ten rejon z Siedlec kompanii saperów, kompanii rozpoznawczej i dywizjonu artylerii przeciwlotniczej – mówił w grudniu 2019 roku gen. Gromadziński.

Formowanie batalionu zmechanizowanego w Białej Podlaskiej, o czym była mowa na wstępie, rozpoczęło się we wrześniu 2020 roku.

Przystąpiono też do formowania dywizjonu artylerii na potrzeby 1 Warszawskiej Brygady Pancernej.

– Dywizjon artylerii samobieżnej na potrzeby brygady powstanie w Siedlcach i zostanie wyposażony w Kraby. Sformowany zostanie również batalion zmechanizowany w Siedlcach. Zależy nam, aby cała ta procedura postępowała sekwencyjnie, nie w tym samym czasie, a w ten sposób unikamy również ewentualnego problemu z naborem – mówił w grudniu 2019 roku gen. Gromadziński.

Gdy chodzi o 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Ludwika Boruty–Spiechowicza, którą dowodzi gen. bryg. Dariusz Lewandowski, to obecnie w jej składzie znajdują się:

21. Batalion Dowodzenia – w Rzeszowie
1. Batalion Czołgów – w Żurawicy
1. Batalion Strzelców Podhalańskich – w Rzeszowie
5. Batalion Strzelców Podhalańskich – w Przemyślu
22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiej – w Kłodzku
14. Dywizjon Artylerii Samobieżnej – w Jarosławiu
21. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej – w Jarosławiu
21. Batalion Logistyczny – w Rzeszowie
16. Batalion Saperów – w Nisku

– Z założenia 21. Brygada Strzelców Podhalańskich ma być lekką brygadą, na pojazdach kołowych. Jej bataliony mają być przezbrojone w KTO Rosomak z bezzałogową wieżą ZSSW-30 i przeciwpancernymi pociskami Spike-LR. Kompanie wsparcia 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich oraz 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich zostały już wyposażone w kompanijne moduły 120 mm moździerzy samobieżnych Rak. Z kolei 21. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej Podhalańczyków w 2019 roku otrzymał 9 samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych kr. Poprad. Zmiany czekają także 14. Dywizjon Artylerii Samobieżnej z Jarosławia, który już w niedalekiej przyszłości zostanie przezbrojony w 155 mm samobieżne haubice Krab. W dalszej perspektywie, w mojej opinii, powinny je zastąpić haubice o zasięgu podobnym do Kraba, ale zbudowane na podwoziu kołowym, co zapewni im mobilność podobną do KTO Rosomak oraz ujednolici brygadę do platform kołowych – tłumaczył dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej.

– W Wojnarowej koło Nowego Sącza planowane jest sformowanie 3. Batalionu Strzelców Podhalańskich. Powstanie tam od podstaw infrastruktura koszarowa, szkoleniowa oraz logistyczna. Po osiągnięciu gotowości bojowej przez ten batalion Batalion Czołgów T-72 z Żurawicy zostanie przekazany, bez zmiany dyslokacji, w podporządkowanie 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej – wyjaśnił gen. Gromadziński.

Na lata 2021 – 2026 przewidziane jest formowanie jednostek wsparcia – pułków artylerii i przeciwlotniczego oraz batalionu rozpoznawczego.

– Zgodnie z założeniem 18. Pułk Artylerii zostanie sformowany w garnizonie Nowa Dęba. Jego trzon będą stanowiły haubice samobieżne Krab i wyrzutnie rakietowe Langusta – ujawnił w grudniu 2019 roku gen. Gromadziński, a później to potwierdził.

Dodajmy, że proces jego formowania ma się rozpocząć w tym roku.

– Natomiast 18. Pułk Przeciwlotniczy planowany do sformowania w Sitańcu będzie wyposażony w przeciwlotnicze zestawy rakietowe Poprad oraz zestawy rakietowe obrony powietrznej krótkiego zasięgu kr. Narew – stwierdził gen. Gromadziński.

– Kolejną jednostką wsparcia 18. Dywizji ma być Batalion Rozpoznawczy, który zamierzamy sformować w Przasnyszu. Lokalizacja ta nie jest przypadkowa. W celu ograniczenia kosztów powstanie on w miejscu, gdzie można wykorzystać istniejącą infrastrukturę – dodał dowódca 18. Dywizji.

Wojciech Kempa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!