Świat Wiadomości

Traktat pandemiczny WHO coraz bliżej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Na początku grudnia spotkały się gremia, które przygotowują nową wersję Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych oraz tzw. “traktat pandemiczny”. Proces rewizji międzynarodowych przepisów zdrowotnych został zapoczątkowany w 2022 roku, w czasie pseudopandemii COVID-19. Sprawę opisał m.in. portal tvmn.pl.

Traktat pandemiczny WHO coraz bliżej. W trakcie niedawnego spotkania Grupy Roboczej ds. Poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (WGIHR), mającego miejsce w dniach od 7 do 8 grudnia przedstawiciele państw członkowskich WHO kontynuowali negocjacje. Rozmowy dotyczyły ponad połowy z 33 artykułów MPZ, do których państwa członkowskie WHO zgłosiły poprawki.

Obrady zogniskowały się wokół spraw związanych z finansowaniem mechanizmów gotowości i reagowania w nagłych przypadkach zdrowotnych. Jednocześnie podkreślono znaczenie współpracy WGIHR i INB.

Członkowie WGIHR odbyli w tym tygodniu bardzo konstruktywne rozmowy, przybliżające nas do pakietu poprawek, które zostaną przedłożone na następnym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia. Szczególnie ważne było uzgodnienie kolejnych kroków w zakresie mechanizmów finansowania gotowości i reagowania w nagłych wypadkach zdrowotnych. WGIHR współpracuje z INB w tej i innych wspólnych kwestiach – zaznaczył dr Ashley Bloomfield, współprzewodniczący grupy roboczej.

Jednocześnie praktycznie w tym samym czasie odbyło się kolejne, posiedzenie Międzyrządowego Organu Negocjacyjnego (INB), koordynującego pracę nad tzw. traktatem pandemicznym.

W trakcie spotkania INB, mającego miejsce od 4 do 6 grudnia w Genewie, przedstawiciele poszczególnych państw członkowskich WHO debatowali nad wieloma istotnymi kwestiami dotyczącymi procedowanego traktatu. Wśród nich wymienić możemy m.in. sprawy dotyczące nadzoru nad pandemią i zdrowiem publicznym, podejście “jednego zdrowia” (One Health), czy problematykę związaną ze wzmocnieniem gotowości i odporności na pandemię w poszczególnych sprawach.

Omówiono również zagadnienia dotyczące zrównoważonej produkcji produktów medycznych związanych z pandemią (takimi jak szczepionki), transferem technologii potrzebnych do wytwarzania takich produktów oraz wielostronnym systemem dostępu do patogenów i dzielenia się korzyściami z nich płynącymi.

Jednocześnie w trakcie spotkania zwrócono uwagę na wyzwanie, jakim w opinii Dyrektora Generalnego WHO jest “stek fake newsów i dezinformacja, wymierzone w negocjacje dotyczące traktatu pandemicznego, w tym fałszywe twierdzenia, według których jakiekolwiek porozumienie doprowadziłoby do zrzeczenia się suwerenności przez kraje na rzecz WHO”.

-Przyjęcie tego typu poprawek do nowej wersji MPZ faktycznie osłabiłoby pozycję państw w procesie wprowadzania omawianego Stanu, wzbudzając obawy związane z suwerennością, co potwierdza Raport Komisji Recenzyjnej WHO, mającej za zadanie ocenić zgłoszone propozycje zmian – skomentował sprawę Patryk Ignaszczak z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Polecamy również: Sędziowie krytykują nowego Ministra Sprawiedliwości. “Gorzej niż za PRL”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!