Wiadomości

Tarcza antykryzysowa przyjęta przez Sejm, kolej na Senat

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sejm przyjął tzw. tarczę antykryzysową, która ma ograniczyć skutki epidemii koronawirusa w Polsce. Do tarczy antykryzysowej zgłoszono prawie 260 poprawek i zrobiła to zarówno opozycja, jak i PiS. W nocy PiS zgłosił jeszcze dodatkową poprawkę – zmieniającą Kodeks wyborczy.

Za ustawą głosowało 343 posłów, przeciw było 73, od głosu wstrzymało się 19. Spośród zgłoszonych do projektu poprawek Sejm przyjął te zgłoszone przez PiS oraz jedną z propozycji Lewicy. W ustawie zawarto m.in. zwolnienie ze składek na ZUS przez trzy miesiące dla pracujących w mikrofirmach, a także osób samozatrudnionych. Przewiduje się także wypłacanie świadczenia postojowego dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych, a także dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.

Najpierw jednak Sejm przyjął ustawę wprowadzającą zmiany w zakresie systemu ochrony zdrowia związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Regulacja dotyczy 14 ustaw dot. zdrowia. Za głosowało 418 posłów, przeciw było 16, a 19 wstrzymało się od głosu.

Mocą tejże ustawy wprowadzono zmiany w ustawach: o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; o zawodach lekarza i lekarza dentysty; o publicznej służbie krwi; o diagnostyce laboratoryjnej; Prawo farmaceutyczne; o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów; o Państwowym Ratownictwie Medycznym; o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz o zawodach pielęgniarki i położnej.

Z kolei Sejm uchwalił ustawę rozszerzającą kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju w zakresie wsparcia dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa. Chodzi o nowelę ustawy o systemie instytucji rozwoju przygotowaną przez Ministerstwo Rozwoju.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 426 posłów, trzech było przeciw, a 22 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Nowela zakłada rozszerzenie możliwości finansowania i zakresu działania PFR, tak by Rada Ministrów mogła mu powierzyć realizację programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego.

Wśród poprawek do specustawy dot. koronawirusa znalazła się też zmiana Kodeksu wyborczego polegajaca na wprowadzeniu możliwości głosowania korespondencyjnego, do czego mieliby być uprawieni wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, a także ci którzy najpóźniej w dniu wyborów skończyli 60 lat.

Inny zmieniony poprawką przepis zakłada, że głosowania korespondencyjnego nie będzie można przeprowadzać w obwodach zagranicznych, na statkach morskich, natomiast wyborcy ponad 60-letni, zamiast głosowania korespondencyjnego będą mogli wybrać głosowanie przez pełnomocnika (tak jak niepełnosprawni).

Zamiar głosowania korespondencyjnego trzeba zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed wyborami, a jeśli ktoś jest na kwarantannie, do 5 dnia przed dniem wyborów.

/onet.pl, tvp.info, wpolityce.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!