Wiadomości

Tak ma wyglądać CPK – pasy startowe, koleje i drogi…

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Portal tvp.info ustalił, że z kilkuset wersji lokalizacji CPK wybrano jedną, a teraz potwierdzono dla niej wariant inwestorski. Projekt uwzględnia szczegółowo, gdzie na obszarze 28 km2 znajdą się m.in. dwie równoległe drogi startowe, terminal, stacje kolejowe, nowe drogi łączące z autostradami, panele fotowoltaiczne i ujęcia wody dla lotniska. Było to możliwe dzięki pracy inżynierów i przyrodników, którzy przebadali te warianty i ich wpływ na okolicznych mieszkańców, przyrodę, grzyby, ryby, płazy, gady czy ssaki.

CPK powstaje zgodnie z harmonogramem. Przedstawiciele spółki zapewniają, że kolejne zgody, badania, projekty i analizy pojawiają się zgodnie z planem, dzięki czemu rok 2023 jako termin wbicia pierwszej łopaty jest niezagrożony.

Aby sama budowa mogła ruszyć w pełni, niezbędne będą m.in. wyrównanie terenu (wycinka drzew, wyburzenia), a także wykopanie tunelu kolejowego na głębokości około 14 metrów poniżej przyszłego poziomu lotniska. Co ciekawe, w kierunku zachodnim i wschodnim tunel będzie przechodził w wykop otwarty, z którego część linii kolejowych wyjdzie na oraz ponad poziom terenu – by uzyskać możliwość bezkolizyjnych „rozplotów”.

Centralny Port Komunikacyjny ma być węzłem multimodalnym, przystosowanym do przesiadek z różnych rodzajów transportu. 1/3 obsługiwanych pasażerów mają być to pasażerowie linii lotniczych, 1/3 osoby podróżujące między miastami i tu zmieniające środek lokomocji, a 1/3 to pasażerowie zwyczajnie przejeżdżający przez ten obszar.

Jak ostatecznie ustalono, dostawa paliwa lotniczego do Portu Solidarność ma się odbywać koleją, a nie rurociągiem. Dopiero na terenie samego lotniska paliwo będzie dostarczane rurociągami bezpośrednio do miejsc postojowych dla statków powietrznych.

Energię terminalowi zapewni energia elektryczna z sieci oraz ta wytworzona ze źródeł odnawialnych. Wodę pozwolą pozyskać własne ujęcia, wody opadowe i roztopowe, które zagospodaruje wewnętrzny system odprowadzania wód z wykorzystaniem zbiorników retencyjnych. CPK będzie miał własną oczyszczalnię ścieków i wewnętrzny system gospodarowania odpadami, które będą odbierane przez podmioty zewnętrzne.

Infrastruktura w regionie jest tak słaba, że nie wystarczy nawet do prowadzenia budowy. Przewidziano więc stworzenie bocznic kolejowych (w Teresinie, Korytowie i na obszarze lotniska) i tymczasowych dróg, które później będą wykorzystane przez okolicznych mieszkańców.

Z informacji portalu tvp.info wynika, że uzyskanie ostatecznej decyzji środowiskowej planowane jest na pierwszy kwartał 2023 r. To oznacza, że jeszcze w tym samym roku miałoby miejsce wbicie pierwszej łopaty w ziemię w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Decyzją spółki do końca czerwca odbywać się będą dodatkowe konsultacje społeczne, niewymuszone przepisami prawa. Zakończono bowiem etap badań środowiskowych i na podstawie wyników wyciągnięto wnioski. Przedstawiciele CPK chcą je pokazać opinii społecznej i poznać jej uwagi. Poźniej znajdą się one w raporcie.

Mieszkańcy będą mieli możliwość zgłaszania uwag poprzez specjalny formularz umieszony na stronie CPK. Zostaną dodatkowo uruchomione punkty informacyjne, w których mieszkańcy z pomocą asystenta mogą wprowadzić swoje uwagi bezpośrednio do formularza konsultacyjnego (spotkania 20-21 czerwca Grodzisk Mazowiecki, 22-23 czerwca Sochaczew i 27-28 czerwca Żyrardów).

Nie każda gmina udostępniła miejsce na takie spotkania, ale tam, gdzie była wola, takie konsultacje się odbędą. Po zakończeniu spotkań powstanie raport, który zostanie opublikowany na stronie www.cpk.pl.

Obszar preferowanej lokalizacji Portu Solidarność z grudnia 2021 r. miał powierzchnię ok. 41 km kw., zajmując północno-zachodnią część terenu o wielkości ok. 78 km2. Zgodnie z zapowiedziami obszar wariantu inwestorskiego dla części lotniskowej przedsięwzięcia znajduje się wewnątrz terenu preferowanej lokalizacji. Inwestycje kolejowe, drogowe i towarzyszące znajdują się w części także poza nim m.in. po to, żeby zapewnić ciągłość infrastruktury i połączyć się z istniejącymi szlakami.

Głównym obiektem będzie terminal pasażerski zlokalizowany po południowej stronie linii kolejowej. Stacja kolejowa, która będzie w pełni zintegrowana z terminalem jako jeden z podstawowych elementów lotniska, zapewni bezpośrednie połączenie m.in. z Warszawą i Łodzią.

Dwie drogi startowe umiejscowione są na linii wschód-zachód, równolegle do istniejącej autostrady A2. Podczas prac nad master planem przesunięto je o 150 m na południe, a południowa droga startowa została też odsunięta o 850 m na zachód względem północnej. Chodziło o to, żeby nie ingerować w dolinę Pisi Gągoliny oraz poprowadzić linię kolejową mostem nad tą rzeką i pod płytą terminala.

Terminal pasażerski będzie zlokalizowany po południowej stronie linii kolejowej. Dwie drogi kołowania, które połączą północną i południową część obszaru między drogami startowymi, przebiegają po wschodniej i zachodniej stronie terminala.

Nowe drogi połączą lotnisko z siecią drogową, w tym z autostradą A2 i drogą krajową nr 50. W ramach inwestycji CPK wybudowane zostaną następujące odcinki:

W kierunku południowo-wschodnim nowy odcinek drogi łączący obszar Portu Solidarność z istniejącą autostradą A2 wraz z obiektami i niezbędną infrastrukturą techniczną. Do momentu uruchomienia lotniska 90-kilometrowy odcinek A2 Warszawa-Łódź zostanie przez GDDKiA poszerzony o jeden pas ruchu w każdą stronę, co zwiększy przepustowość tej trasy i ułatwi dojazd do Portu Solidarność;

W kierunku zachodnim odcinki łączące obszar Lotniska z istniejącą DK50. Drogi zostały tak zaplanowane, aby były spójne z rozwiązaniami przewidzianymi węzła kolejowego;

Od północnej strony obszaru lotniska zaprojektowano północną obwodnicę lotniska, która zapewni dodatkowe połączenie wschód-zachód między DK50 a terminalem, a także posłuży do połączeń lokalnych między Szymanowem, Wiskitkami i Baranowem. Droga umożliwi dostęp do potencjalnych nowych obiektów w północnej części obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego lotniska. W dłuższej perspektywie droga ułatwi dostęp do terminala z przyszłej planowanej przez GDDKiA od strony zachodniej lotniska Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW), łącząc szereg potencjalnych obszarów inwestycyjnych.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!