Wiadomości

Szwedzki parlament rozważa nadanie pełni praw wyborczych imigrantom

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Szwedzka lewica wniosła do parlamentu projekt, który umożliwiłby cudzoziemcom udział zarówno w wyborach krajowych, jak i do Parlamentu Europejskiego.

We wniosku stwierdzono się, że uchodźcy i cudzoziemcy powinni mieć takie same prawa wyborcze, jak obywatele szwedzcy

„Jest dziś wielu ludzi, którzy na stałe mieszkają w Szwecji i którzy winni mieć prawo wpływania na ich codzienne życie poprzez udział w demokratycznych wyborach do władz miejskich i gminnych” – nowa we wniosku.

„Ludzie, którym dziś odmawia się prawa, by mieli demokratyczny wpływ w referendach, wyborach parlamentarnych i wyborach do Parlamentu Europejskiego, to ci, którzy przybyli do Szwecji jako uchodźcy, którzy są małżonkami obywateli szwedzkich, lub którzy wyemigrowali do Szwecji, na przykład celem podjęcia do nauki lub pracy” – dodają wnioskodawcy.

Argumentują oni, że przyznanie nie-obywatelom takich samych praw wyborczych, jakie mają obywatele „wiązałoby się z większym poczuciem współodpowiedzialności, wzmocnieniem więzi i wzrostem poczucia własnej wartości” wśród imigrantów, którzy obecnie nie są uprawnieni do głosowania.

Wniosek dotyczy także obniżenia wieku wyborczego do 16 lat w wyborach lokalnych, aby „zwiększyć zainteresowanie i zaangażowanie młodych ludzi w politykę”.

/breibert.com/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!