Wiadomości

Szwedzi nie chcą pracować jako nauczyciele

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Szwecja ma coraz większe trudności z rekrutacją nauczycieli z uwagi na okazywany im brak szacunku i brak bezpieczeństwa, których doświadczają w szkołach. Wielu nauczycieli jest nękanych i poddawanych przemocy ze strony nastolatków, którzy nierzadko także wykorzystują seksualnie innych uczniów oraz nauczycielki.

Aktualnie ze względu na zaostrzoną sytuację szwedzkie szkoły planują wzmocnienie środków bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Coraz częściej bowiem dochodzi tam do gwałtownych konfliktów, często z użyciem noży i innych rodzajów broni.

W ubiegłym roku 17-letni afgański uchodźca został zasztyletowany przez innego 17-letniego afgańskiego ucznia w szkole na południu Sztokholmu. Ale wiele poważnych incydentów nigdy nie dociera do mediów głównego nurtu. Nawet te szkoły, które wcześniej były uważane za spokojne, mają teraz poważne problemy, często związane z konfliktami na tle etnicznym oraz specyficznym rozumieniem „honoru”.

Dyrektorzy często próbują ukryć istniejące problemy, udając, że wszystko jest pod kontrolą. Ale rzeczywistość jest ponura. Szwedzkie władze desperacko próbują poprawić sytuację, ale prognozy dotyczące przyszłości wskazują, że w szwedzkich szkołach wystąpi ogromny niedobór wykwalifikowanego personelu.

Liczby podawane przez szwedzki rząd są wręcz zatrważające,mowa jest bowiem, iż w najbliższych latach brakować będzie 60.000 nauczycieli. Jednym z powodów jest to, iż coraz mniej osób jest zainteresowanych pracą nauczyciela, jako że w szkołach nie jest bezpiecznie.

Pojawiają się również problemy związane ze słabą znajomością języka szwedzkiego wśród potencjalnych kandydatów do pracy z młodzieżą. Jednym z rozwiązań służących znalezieniu pracowników ma być więc szybka edukacja dla obcokrajowców, czemu ma służyć nowy program ULV – edukacja dla zagranicznych nauczycieli.

Nauka w ramach tego programu ma trwać dwa lata, ale stawiany wymóg to umiejętność posługiwania się językiem szwedzkim. Problem bowiem polega na tym, że ci cudzoziemcy, którzy są na to kierowani, mają problemy z posługiwaniem się szwedzkim językiem, a przecież trudno sobie wyobrazić sytuację w klasie, gdy nauczyciele nie są w stanie komunikować się z uczniami, których mają uczyć.

/Voice of Europe/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!