Wiadomości

Szwecja jeszcze szerzej otworzy się na imigrantów?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Ograniczenia w łączeniu rodzin w tymczasowego prawie azylowym naruszają Europejską Konwencję Praw Człowieka uznał Najwyższy Sąd Migracyjny w wydanym wyroku/ Według szwedzkiej Agencji Migracyjnej może to mieć wpływ na „wiele spraw”.

Tymczasowe prawo, które ogranicza możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt w Szwecji, zostało uchwalone w obliczu fali migracyjnej z 2015 roku. Zawarto w nim między innymi obostrzenia odnośnie łączenia rodzin.

Ostatni wyrok Najwyższego Sądu Migracyjnego wpłynie łagodząco na owe obostrzenia. Sprawa dotyczyła trzech obywateli Syrii, którzy zgodnie z wyrokiem mają teraz prawo do „złączenia się” z czwartym członkiem rodziny – dzieckiem, które przybyło do Szwecji wraz z innymi krewnymi w 2015 roku I tymczasowo udzielono mu pozwolenia na pobyt w oparciu o owo tymczasowe prawo.

Wyrok ten należy traktować w kategoriach precedensu, który będzie miał wpływ na wiele innych przypadków – uważa dyrektor ds. Prawnych Agencji Migracyjnej, Fredrik Beijer, który w wydanym oświadczeniu odniósł się do wyroku.

– Cieszymy się, że Sąd Najwyższy Migracji zajął stanowisko i stwierdził, że zakaz łączenia rodzin narusza Konwencję Europejską – stwierdził Beijer, dodając, że konsekwencje wyroku będą obecnie badane przez szwedzką agencję migracyjną, przy czym mogą one być daleko idące.

– To rozstrzygnięcie jest ważne i może dotyczyć wielu osób, dlatego przeanalizujemy je w trybie priorytetowym – stwierdził.

/friatider.se/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!